แผ่นเสียง Chopin /Espana / boby Solo /Elvis /ABBA /Frank sinatra / Sysphonic ORCHESTRA /Tschaikowsky ฯลฯ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน50 บาท

ems100บาท

01.ESPANA OLE - เพลงสเปน

สภาพปก Vg++ /

สภาพแผ่น หน้าA-NM หน้าB Vg++

ราคา 400บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:22:20 (IP : 184.22.177.XXX)


01.ESPANA OLE - เพลงสเปน

สภาพปก Vg++ /

สภาพแผ่น หน้าA-NM หน้าB Vg++

ราคา 400บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:22:32 (IP : 184.22.177.XXX)


01.ESPANA OLE - เพลงสเปน

สภาพปก Vg++ /

สภาพแผ่น หน้าA-NM หน้าB Vg++

ราคา 400บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:22:49 (IP : 184.22.177.XXX)


02.ฺBobby Solo -Sein groben erfolge

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:25:24 (IP : 184.22.177.XXX)


02.ฺBobby Solo -Sein groben erfolge

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:26:15 (IP : 184.22.177.XXX)


02.ฺBobby Solo -Sein groben erfolge

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:26:28 (IP : 184.22.177.XXX)


02.ฺBobby Solo -Sein groben erfolge

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:26:48 (IP : 184.22.177.XXX)


03.FRANK SINATRA-SOME NICE THING I'VE Missed

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:28:35 (IP : 184.22.177.XXX)


03.FRANK SINATRA-SOME NICE THING I'VE Missed

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:28:50 (IP : 184.22.177.XXX)


03.FRANK SINATRA-SOME NICE THING I'VE Missed

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:29:18 (IP : 184.22.177.XXX)


04.Tschaikowsky - Klavierkozert Nr.1b-moll

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:32:12 (IP : 184.22.177.XXX)


04.Tschaikowsky - Klavierkozert Nr.1b-moll

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:32:31 (IP : 184.22.177.XXX)


04.Tschaikowsky - Klavierkozert Nr.1b-moll

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:32:55 (IP : 184.22.177.XXX)


04.Tschaikowsky - Klavierkozert Nr.1b-moll

สภาพปก VG++ / สภาพแผ่น VG++

ราคา 350บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:33:19 (IP : 184.22.177.XXX)


05.ELVIS - FOREVER 32 HITS แผ่นคู่ ปกเปิด

สภาพปก Vg+ / สภาพแผ่น NM

ราคา 600 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:34:56 (IP : 184.22.177.XXX)


05.ELVIS - FOREVER 32 HITS แผ่นคู่ ปกเปิด

สภาพปก Vg+ / สภาพแผ่น NM

ราคา 600 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:35:46 (IP : 184.22.177.XXX)


-


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:36:12 (IP : 184.22.177.XXX)


05.ELVIS - FOREVER 32 HITS แผ่นคู่ ปกเปิด

สภาพปก Vg+ / สภาพแผ่น NM

ราคา 600 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:36:46 (IP : 184.22.177.XXX)


06.MSSO -MUNIC SYMPHONIC SOUND ORCHESTRA

สภาพปก Vg+ / สภาพแผ่น NM

ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:40:18 (IP : 184.22.177.XXX)


06.MSSO -MUNIC SYMPHONIC SOUND ORCHESTRA

สภาพปก Vg+ / สภาพแผ่น NM

ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:40:39 (IP : 184.22.177.XXX)


06.MSSO -MUNIC SYMPHONIC SOUND ORCHESTRA

สภาพปก Vg+ / สภาพแผ่น NM

ราคา 300 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:41:01 (IP : 184.22.177.XXX)


07.MY FAVORITE CHOPIN - VAN CLIBURN UND CHOPIN

แผ่น RCA (Stereo-Orthophonic High Fidelity)

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น VG++-NM

ราคา700 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:45:28 (IP : 184.22.177.XXX)


07.MY FAVORITE CHOPIN - VAN CLIBURN UND CHOPIN

แผ่น RCA (Stereo-Orthophonic High Fidelity)

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น VG++-NM

ราคา700 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:45:49 (IP : 184.22.177.XXX)


07.MY FAVORITE CHOPIN - VAN CLIBURN UND CHOPIN

แผ่น RCA (Stereo-Orthophonic High Fidelity)

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น VG++-NM

ราคา700 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:46:03 (IP : 184.22.177.XXX)


07.MY FAVORITE CHOPIN - VAN CLIBURN UND CHOPIN

แผ่น RCA (Stereo-Orthophonic High Fidelity)

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น VG++-NM

ราคา700 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:46:13 (IP : 184.22.177.XXX)


08.ABBA - ARRIVAL ปกเปิด

สภาพปก Vg++/ สภาพแผ่น NM

ราคา400 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:48:51 (IP : 184.22.177.XXX)


08.ABBA - ARRIVAL ปกเปิด

สภาพปก Vg++/ สภาพแผ่น NM

ราคา400 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:49:10 (IP : 184.22.177.XXX)


08.ABBA - ARRIVAL ปกเปิด

สภาพปก Vg++/ สภาพแผ่น NM

ราคา400 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:49:24 (IP : 184.22.177.XXX)


08.ABBA - ARRIVAL ปกเปิด

สภาพปก Vg++/ สภาพแผ่น NM

ราคา400 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:49:37 (IP : 184.22.177.XXX)


09.THE VERY BEST OF ABBA ABBA'S GREATEST HITS

ปกเปิด แผ่นคู่

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 550 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:51:59 (IP : 184.22.177.XXX)


09.THE VERY BEST OF ABBA ABBA'S GREATEST HITS

ปกเปิด แผ่นคู่

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 550 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:52:22 (IP : 184.22.177.XXX)


09.THE VERY BEST OF ABBA ABBA'S GREATEST HITS

ปกเปิด แผ่นคู่

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 550 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:52:49 (IP : 184.22.177.XXX)


09.THE VERY BEST OF ABBA ABBA'S GREATEST HITS

ปกเปิด แผ่นคู่

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 550 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  7:55:52 (IP : 184.22.177.XXX)


09.THE VERY BEST OF ABBA ABBA'S GREATEST HITS

ปกเปิด แผ่นคู่

สภาพปก Vg++ / สภาพแผ่น NM

ราคา 550 บาท


 kaewgothic    11 สิงหาคม 2561  10:35:26 (IP : 184.22.177.XXX)


CoolCool


 kaewgothic    12 สิงหาคม 2561  10:37:13 (IP : 184.22.177.XXX)


Wink


 kaewgothic    13 สิงหาคม 2561  11:06:33 (IP : 184.22.177.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ