OOO ขายแผ่นเสียงเพงไทย OOO

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

 - จัดส่ง EMS ฟรีทุกท่าน (ขอขอบพระคุณเวปไทยกาโมโฟนมานะที่นี้ครับ)

1) สุรพล สมบัติเจริญ ชุด พี่แก่แล้ว สภาพ ปก/แผ่น Mint/Mint ราคาขาย 4,500.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:31:26 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:32:50 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:34:10 (IP : 49.48.21.XXX)


2) สุรพล สมบัติเจริญ ชุด อัฐยายกินขนมยาย สภาพ ปก/แผ่น  VG++ to NM/NM ราคาขาย 4,000.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:41:49 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:42:30 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:47:13 (IP : 49.48.21.XXX)


3) ทูล ทองใจ ชุด 14 เพลงเด็ด สภาพ ปก/แผ่น  VG++ to NM/NM ราคาขาย 3,500.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:51:24 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:51:44 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:52:28 (IP : 49.48.21.XXX)


4) ทูล ทองใจ ชุด กระดังงาลนไฟ สภาพ ปก/แผ่น  NM/NM ราคาขาย 4,500.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:54:21 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:54:38 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:54:56 (IP : 49.48.21.XXX)


5) ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒ์ ชุด ตลุงเท็มโป้ สภาพ ปก/แผ่น  NM/NM ราคาขาย 3,000.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:57:52 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:58:09 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  18:58:24 (IP : 49.48.21.XXX)


6) ชาย เมืองสิงค์ ชุด แม่สื่อแม่ชัก สภาพ ปก/แผ่น  Mint/Mint ราตาขาย 3,500.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:01:50 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:02:05 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:02:28 (IP : 49.48.21.XXX)


7) ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ชุด ขายขนมครก สภาพ ปก/แผ่น  NM/NM ราคาขาย 2,500.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:04:36 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:04:58 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:12:34 (IP : 49.48.21.XXX)


8) ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ชุด สารวันรำวง สภาพ ปก/แผ่น  NM/NM ราคาขาย 2,500.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:14:42 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:15:02 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:15:23 (IP : 49.48.21.XXX)


9) รวมเพลง ชุด ชุมนุมนักร้องชั้นนำ สภาพ ปก/แผ่น  Mint/Mint ราคาขาย 4,000.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:17:48 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:18:04 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:18:18 (IP : 49.48.21.XXX)


10) รวมเพลง ชุด ดอกทานตะวัน สภาพ ปก/แผ่น  Mint/Mint ราคาขาย 4,000.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:20:43 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:21:01 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:21:20 (IP : 49.48.21.XXX)


11) รวมนักรัองดัง ชุด สุดาดอกฟ้า สภาพ ปก/แผ่น  Mint/Mint ราคาขาย 4,000.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:23:50 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:24:06 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:24:23 (IP : 49.48.21.XXX)


12) ทูล ทองใจ ชุด มนต์เมืองเหนือ สภาพ ปก/แผ่น  VG++ to NM/NM ราคาขาย 3,500.-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:27:01 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:27:16 (IP : 49.48.21.XXX)


-


 24122510    10 สิงหาคม 2561  19:27:33 (IP : 49.48.21.XXX)


13) ผ่องศรี วรนุช ชุด ไหนว่าไม่ลืม สภาพ ปก/แผ่น  NM/NM ราคาขาย 2,500.-


 24122510