***** 8/8 เพลงไทยเพื่อชีวิต - สตริง - ลูกทุ่ง(ก่า)คะ *****

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

.

1.ปกvg++/แผ่นvg++  450.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:32:18 (IP : 119.76.28.XXX)


2.ปกvg++/แผ่นnm  450.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:32:44 (IP : 119.76.28.XXX)


3.ปกvg+/แผ่นvg++  850.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:33:26 (IP : 119.76.28.XXX)


4.ปกขาว/แผ่นvg  450.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:34:43 (IP : 119.76.28.XXX)


5.สุรพล  ปกขาว/แผ่นvgถึงvg+  2500.-

เสียงรบกวนน้อยคะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:36:17 (IP : 119.76.28.XXX)


6.ศรคีรี  ปกขาว/แผ่นvgถึงvg+    2800.-

เสียงรบกวนน้อยคะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:38:25 (IP : 119.76.28.XXX)


7.ปกขาว/แผ่นG  300.-

เล่นผ่านมีเสียงรบกวนคะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:39:11 (IP : 119.76.28.XXX)


8.ธานินทร์  ปกขาว/แผ่นG  300.-

เล่นผ่านมีเสียงรบกวนคะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:40:02 (IP : 119.76.28.XXX)


9.ชายเมืองสิงห์  ปกขาว/แผ่นG  300.-

เล่นผ่านมีเสียงรบกวนคะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:40:48 (IP : 119.76.28.XXX)


10.ผ่องศรี  ปกขาว/แผ่นG  200.-

ขอบแผ่นบิดเพลงแรกทั้งสองหน้าเล่นไม่ได้คะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:41:59 (IP : 119.76.28.XXX)


11.ปกvg++/แผ่นnm  550.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:42:47 (IP : 119.76.28.XXX)


12.ปกvg/แผ่นnm  850.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:43:14 (IP : 119.76.28.XXX)


13.ปกvg/แผ่นvg++  650.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:43:39 (IP : 119.76.28.XXX)


14.ปกขาว/แผ่นvg+ถึงvg++  350.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:44:08 (IP : 119.76.28.XXX)


15.ปกขาว/แผ่นvg++  350.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:44:45 (IP : 119.76.28.XXX)


16.ปกแจก/แผ่นvg+  550.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  9:59:37 (IP : 119.76.28.XXX)


17.ปกขาว/แผ่นvg+  300.-

รอบแผ่นมีรอยร้าวตามรูป

หน้า1  เพลงหนึ่งฟังไม่ได้  หน้า2. เพลงที่1,2 ฟังไม่ได้คะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:01:30 (IP : 119.76.28.XXX)


18.ปกvg+/แผ่นvg++  450.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:02:01 (IP : 119.76.28.XXX)


19.ปกvg++/แผ่นvg++  1250.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:02:25 (IP : 119.76.28.XXX)


20.ปกvg++/แผ่นvg++  1350.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:03:07 (IP : 119.76.28.XXX)


21.ปกvg+/แผ่นnm  650.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:12:15 (IP : 119.76.28.XXX)


22.ปกแจก/แผ่นvg++  850.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:13:32 (IP : 119.76.28.XXX)


23.ปกvg+/แผ่นvg+  350.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:14:12 (IP : 119.76.28.XXX)


24.ปกขาว/แผ่นvg++  450.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:16:15 (IP : 119.76.28.XXX)


25.ปกvg/แผ่นvg  650.-

เสียงรบกวนน้อยคะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:17:17 (IP : 119.76.28.XXX)


26.ปกvg/แผ่นvg+ถึงvg++  750.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:20:04 (IP : 119.76.28.XXX)


27.ปกขาว/แผ่นvg++   350.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:21:07 (IP : 119.76.28.XXX)


28.ปกขาว/แผ่นvg+  950.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:21:40 (IP : 119.76.28.XXX)


29.ปกvg/แผ่นvg+  1850.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:22:18 (IP : 119.76.28.XXX)


30.ปกแจก/แผ่นvg++  750.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:22:53 (IP : 119.76.28.XXX)


31.ปกvg+/แผ่นvg++  650.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:24:18 (IP : 119.76.28.XXX)


32.ปกvg++/แผ่นvg++  550.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:24:41 (IP : 119.76.28.XXX)


33.ปกvg++/แผ่นvg++  300.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:25:03 (IP : 119.76.28.XXX)


34.ปกvg/แผ่นvg++  1850.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:25:31 (IP : 119.76.28.XXX)


35.ปกvg/แผ่นvg++ถึงnm  750.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:26:11 (IP : 119.76.28.XXX)


36.ปกแจก/แผ่นvg  750.-

เสียงรบกวนน้อยคะ


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:26:53 (IP : 119.76.28.XXX)


37.ปกvg++/แผ่นvg+ถึงvg++  550.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:29:29 (IP : 119.76.28.XXX)


38.ปกvg/แผ่นvg+  300.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:29:57 (IP : 119.76.28.XXX)


39.ปกvg+/แผ่นnm  300.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:30:27 (IP : 119.76.28.XXX)


40.ปกvg+/แผ่นvg+  1150.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:30:54 (IP : 119.76.28.XXX)


41.ปกvg++/แผ่นvg+  1250.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:39:30 (IP : 119.76.28.XXX)


42.ปกvg++/แผ่นnm  1250.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:39:53 (IP : 119.76.28.XXX)


43.ปกvg++/แผ่นnm  650.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:40:17 (IP : 119.76.28.XXX)


44.ปกvg+/แผ่นnm  450.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:40:44 (IP : 119.76.28.XXX)


45.ปกvg/แผ่นvg+  150.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:41:37 (IP : 119.76.28.XXX)


46.ปกvg+/แผ่นvg+  300.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:42:45 (IP : 119.76.28.XXX)


47.ปกvg/แผ่นvgถึงvg+  150.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:43:19 (IP : 119.76.28.XXX)


48.ปกvg++/แผ่นnm  550.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:43:42 (IP : 119.76.28.XXX)


49.ปกvg/แผ่นvg  200.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:44:10 (IP : 119.76.28.XXX)


50.ปกvg/แผ่นvg+  200.-


 ต้นไม้    8 สิงหาคม 2561  10:44:48 (IP : 119.76.28.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ