***** 11/7 เพลงไทยลูกทุ่ง - สตริงค่ะ *****

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

.

1.ปกvg++/แผ่นvg+  ราคา 4500.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:29:24 (IP : 124.120.218.XXX)


2.ปกvg+/แผ่นvg+ถึงvg++  ราคา 2100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:29:53 (IP : 124.120.218.XXX)


3.ปกvg/แผ่นvg  ราคา 200.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:30:20 (IP : 124.120.218.XXX)


4.ปกขาว/แผ่นvg++  ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:31:07 (IP : 124.120.218.XXX)


5.ปกvg++/แผ่นvg+  ราคา 750.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:31:33 (IP : 124.120.218.XXX)


6.ปกvg++/แผ่นvg++ ราคา 450.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:32:05 (IP : 124.120.218.XXX)


7.ปกvg++/แผ่นvg++ถึงnm  ราคา 650.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:32:38 (IP : 124.120.218.XXX)


8.ปกขาว/แผ่นvg ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:33:58 (IP : 124.120.218.XXX)


9.ปกvg/แผ่นvg++ ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:34:35 (IP : 124.120.218.XXX)


10.ปกvg/แผ่นvg+  ราคา 100.-

เพลงแรกฟังไม่ได้ค่ะขอบแผ่นมีรอยร้าว


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:35:26 (IP : 124.120.218.XXX)


11.ปกvg++/แผ่นvg++  100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:49:32 (IP : 124.120.218.XXX)


12.ปกขาว/แผ่นvg+  ราคา 100.-

เพลงสองหน้าช้ำกันค่ะ


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:50:09 (IP : 124.120.218.XXX)


13.ปกvg+/แผ่นอg+  ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:50:38 (IP : 124.120.218.XXX)


14.ปกvg+/แผ่นvg+  ราคา 1250.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:51:03 (IP : 124.120.218.XXX)


15.ปกvg+/แผ่นvg++  ราคา 1250.-

ขายรวม 16,17   3 แผ่นค่ะ


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:51:58 (IP : 124.120.218.XXX)


16.ปกvg/แผ่นvg+


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:52:28 (IP : 124.120.218.XXX)


16.ปกvg++/แผ่นvg++


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:52:50 (IP : 124.120.218.XXX)


18.ปกvg++/แผ่นvg++  ราคา 350.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:53:28 (IP : 124.120.218.XXX)


19.ปกvg+/แผ่นvg+  ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:53:56 (IP : 124.120.218.XXX)


20.ปกvg+/แผ่นnm  ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  9:54:22 (IP : 124.120.218.XXX)


21.ปกแจก/แผ่นvg+  ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:06:33 (IP : 124.120.218.XXX)


22.ปกแจก/แผ่นvg++ ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:06:54 (IP : 124.120.218.XXX)


23.ปกขาว/แผ่นvg+ ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:07:16 (IP : 124.120.218.XXX)


24.ปกขาว/แผ่นvg+  ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:07:37 (IP : 124.120.218.XXX)


25.ปกvg+/แผ่นvg++ ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:08:01 (IP : 124.120.218.XXX)


26.ปกvg/แผ่นvg ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:08:20 (IP : 124.120.218.XXX)


27.ปกvg/แผ่นvg+ถึงvg++ ราคา 1250.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:08:47 (IP : 124.120.218.XXX)


28.ปกvg+/แผ่นvg+ iาคา 1250.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:09:10 (IP : 124.120.218.XXX)


29.ปกขาว/แผ่นvg++ ราคา 150.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:09:40 (IP : 124.120.218.XXX)


30.ปกvg/แผ่นอg++ ราคา 150.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:10:09 (IP : 124.120.218.XXX)


31.ปกขาว/แผ่นvg+ ถึงvg++ ราคา 200.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:16:53 (IP : 124.120.218.XXX)


32.ปกแจก/แผ่นvg ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:17:17 (IP : 124.120.218.XXX)


33.ปกvg/แผ่นvg++ iาคา 300.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:17:54 (IP : 124.120.218.XXX)


34.ปกแจก/แผ่นnm ราคา 850.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:18:18 (IP : 124.120.218.XXX)


35.ปกvg++/แผ่นnm ราคา 750.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:18:43 (IP : 124.120.218.XXX)


36.ปกvg+/แผ่นnm  ราคา 450.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:19:17 (IP : 124.120.218.XXX)


37.ปกขาว/แผ่นvg+ iาคา 550.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:19:40 (IP : 124.120.218.XXX)


38.ปกขาว/แผ่นvg ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:20:04 (IP : 124.120.218.XXX)


39.ปกขาว/แผ่นvg ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:20:30 (IP : 124.120.218.XXX)


40.ปกขาว/แผ่นvg ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:20:53 (IP : 124.120.218.XXX)


41.ปกvg/แผ่นอg+ ราคา 550.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:31:56 (IP : 124.120.218.XXX)


42.ปกvg+/แผ่นnm ราคา 550.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:32:22 (IP : 124.120.218.XXX)


43.ปกขาว/แผ่นvg++ ราคา 100.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:32:49 (IP : 124.120.218.XXX)


44.ปกขาว/แผ่นvg++ ราคา 150.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:33:12 (IP : 124.120.218.XXX)


45.ปกขาว/แผ่นvg+ ราคา 150.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:33:38 (IP : 124.120.218.XXX)


46.ปกแจก/แผ่นvg++ถึงnm ราคา 1150.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:34:08 (IP : 124.120.218.XXX)


47.ปกแจก/แผ่นnm  ราคา 150.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:34:34 (IP : 124.120.218.XXX)


48.ปกแจก/แผ่นnm ราคา 200.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:35:05 (IP : 124.120.218.XXX)


49.ปกvg++/แผ่นvg++  ราคา 150.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:35:38 (IP : 124.120.218.XXX)


50.ปกแจก/แผ่นnm  ราคา 450.-


 ต้นไม้    11 กรกฎาคม 2561  10:36:10 (IP : 124.120.218.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ