Panasonic LUMIX LX3

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

กล้อง Lumix LX3

ใช้งานปกติ มีรอยจากการใช้งานปกติ

มีแบตแท้ให้ 1 ก้อน / ที่ชาร์จเทียบ 1 อัน

** ไม่มี SD card ให้นะครับ **

** เมนูกล้องมีแต่ภาษาญี่ปุ่น **

ราคา 2800 บาท รวมส่ง kerry

-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:22:32 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:22:49 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:23:02 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:23:18 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:23:34 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:23:50 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:24:05 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:24:21 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:24:37 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:24:54 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:25:10 (IP : 118.172.254.XXX)


-


 pkmmod    27 มิถุนายน 2561  13:25:25 (IP : 118.172.254.XXX)


ภาพถ่ายจากกล้องตัวนี้


 pkmmod    28 มิถุนายน 2561  22:45:59 (IP : 125.26.251.XXX)


-


 pkmmod    28 มิถุนายน 2561  22:46:14 (IP : 125.26.251.XXX)


-


 pkmmod    28 มิถุนายน 2561  22:46:28 (IP : 125.26.251.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ