..ขาย ampหลอด 2 เครื่อง...คุณภาพ..

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

.ขายampหลอด2รายการ คุณภาพดีๆ..

1..ampหลอด vintage Rca mi-4288L monoblog 6L6ข้างละ4หลอดสภาพดีรุ่นเก่าผลิตปี 1938 outputเดิมๆ ไม่จี่ไม่ฮัม เปลี่ยนใส่หลอดเกรดดี 5881 tung soul Usa สมบูรณ์พร้อมฟัง..เสียงดีม่กอิ่มนุ่มหนา..ขาย@65,000/คู่..

2.Amp หลอด 2a3 single end เครื่องประกอบJapan 100v.อุปกรณ์คุณภาพสูง.ใช้tranformer Luxman,หลอดของUsa 2a3,12ax7 เครื่องสมบูรณ์พร้อมฟัง.เสียงดีใสสะอาดกลางเปิดนุ่ม..ขาย@37,000.

   Tel.0624674800

ใช้หลอดเกรดสูงเสียงดี..5881 tung soul Usa


 PENG    20 มิถุนายน 2561  11:25:46 (IP : 184.22.240.XXX)


-


 PENG    20 มิถุนายน 2561  11:26:14 (IP : 184.22.240.XXX)


-


 PENG    20 มิถุนายน 2561  11:26:32 (IP : 184.22.240.XXX)


-


 PENG    20 มิถุนายน 2561  11:27:01 (IP : 184.22.240.XXX)


Amp 2a3 se


 PENG    20 มิถุนายน 2561  11:27:41 (IP : 184.22.240.XXX)


Luxman tranformer คุณภาพสูง


 PENG    20 มิถุนายน 2561  11:28:29 (IP : 184.22.240.XXX)


งาน Japan เต็มๆ


 PENG    20 มิถุนายน 2561  11:29:15 (IP : 184.22.240.XXX)


สอบถามเพิ่มเติม..line id.tippy100


 PENG    20 มิถุนายน 2561  11:30:52 (IP : 184.22.240.XXX)


-


 PENG    21 มิถุนายน 2561  12:22:52 (IP : 184.22.246.XXX)


-


 PENG    21 มิถุนายน 2561  22:47:14 (IP : 184.22.251.XXX)


-


 PENG    23 มิถุนายน 2561  10:26:13 (IP : 184.22.246.XXX)


-


 PENG    24 มิถุนายน 2561  14:19:32 (IP : 184.22.251.XXX)


-


 PENG    25 มิถุนายน 2561  18:34:48 (IP : 184.22.246.XXX)


-


 PENG    26 มิถุนายน 2561  16:53:41 (IP : 184.22.244.XXX)


-


 PENG    28 มิถุนายน 2561  11:11:18 (IP : 184.22.245.XXX)


-


 PENG    1 กรกฎาคม 2561  12:27:34 (IP : 184.22.251.XXX)


-


 PENG    3 กรกฎาคม 2561  22:38:10 (IP : 184.22.243.XXX)


-


 PENG    4 กรกฎาคม 2561  23:43:03 (IP : 184.22.243.XXX)


-


 PENG    7 กรกฎาคม 2561  11:26:17 (IP : 184.22.245.XXX)


-


 PENG    8 กรกฎาคม 2561  12:19:21 (IP : 184.22.246.XXX)


-


 PENG    9 กรกฎาคม 2561  22:58:44 (IP : 184.22.243.XXX)


-


 PENG    12 กรกฎาคม 2561  18:30:39 (IP : 184.22.249.XXX)


-


 PENG    16 กรกฎาคม 2561  19:17:57 (IP : 184.22.250.XXX)


-


 PENG    17 กรกฎาคม 2561  23:13:22 (IP : 184.22.242.XXX)


-


 PENG    18 กรกฎาคม 2561  22:32:02 (IP : 182.232.182.XXX)


-


 PENG    20 กรกฎาคม 2561  21:47:40 (IP : 184.22.248.XXX)


-


 PENG    23 กรกฎาคม 2561  23:12:29 (IP : 1.20.132.XXX)


-


 PENG    29 กรกฎาคม 2561  15:54:52 (IP : 184.22.243.XXX)


-


 PENG    1 สิงหาคม 2561  12:29:00 (IP : 184.22.244.XXX)


-


 PENG    26 สิงหาคม 2561  23:16:00 (IP : 184.22.248.XXX)


-


 PENG    28 สิงหาคม 2561  23:49:58 (IP : 184.22.246.XXX)


-


 PENG    30 สิงหาคม 2561  22:33:58 (IP : 184.22.247.XXX)


-


 PENG    2 กันยายน 2561  11:48:37 (IP : 184.22.244.XXX)


-


 PENG    3 กันยายน 2561  11:39:36 (IP : 184.22.243.XXX)


-


 PENG    5 กันยายน 2561  23:57:56 (IP : 184.22.248.XXX)


-


 PENG    5 ตุลาคม 2561  23:15:05 (IP : 184.22.241.XXX)


-


 PENG    7 ตุลาคม 2561  23:54:38 (IP : 184.22.244.XXX)


-


 PENG    8 ตุลาคม 2561  22:57:39 (IP : 184.22.240.XXX)


-


 PENG    12 ตุลาคม 2561  23:56:41 (IP : 184.22.249.XXX)


-


 PENG    17 ตุลาคม 2561  14:10:05 (IP : 184.22.243.XXX)


-


 PENG    18 ตุลาคม 2561  23:42:50 (IP : 184.22.245.XXX)


-


 PENG    25 ตุลาคม 2561  12:47:32 (IP : 184.22.249.XXX)


-


 PENG    30 ตุลาคม 2561  11:42:47 (IP : 184.22.248.XXX)


-


 PENG    31 ตุลาคม 2561  23:51:07 (IP : 184.22.244.XXX)


-


 PENG    2 พฤศจิกายน 2561  22:15:51 (IP : 184.22.249.XXX)


-


 PENG    5 พฤศจิกายน 2561  11:54:40 (IP : 184.22.241.XXX)


-


 PENG    6 พฤศจิกายน 2561  22:50:27 (IP : 184.22.249.XXX)


-


 PENG    7 พฤศจิกายน 2561  12:07:39 (IP : 184.22.251.XXX)


-


 PENG    8 พฤศจิกายน 2561  23:05:26 (IP : 184.22.247.XXX)


-


 PENG    9 พฤศจิกายน 2561  22:18:43 (IP : 184.22.247.XXX)