ขายรวมหลอดเอ้าพุท nos_use หลากรายการ 2018/2 UPDATE

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายรวมหลอดเอ้าพุท nos_use หลากรายการ 2018/2 UPDATE

ผมจะทยอยลงทุกวันคอยติดตามได้ครับ

 

สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท

สร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

หลอดทุกหลอดผ่านตรวจเช็คตรวจวัดด้วย ์NEUBERGER RPM370, HICKOK TV10A/U ก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ

 

บัญชีโอนเงิน.

*ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) 045-2870312 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 154-2021356 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารกรุงไทย (KTB) 011-0186273 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

1.KT88/6550 GT GROOVE, PREMIUM, QUAD NEW TUBE

# Grey plate

# Triple Mica

# Double O getter

# วัดเทสหลอด new

ขาย Quad ละ @6,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  10:39:10 (IP : 49.49.233.XXX)


1.1 KT88/6550 GT GROOVE, PREMIUM, QUAD NEW TUBE

# Grey plate

# Triple Mica

# Double O getter

# วัดเทสหลอด new

ขาย Quad ละ @6,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  10:39:40 (IP : 49.49.233.XXX)


2.KT66/6L6G GT GROOVE, Quad New tube

# Grey plate

# Bottom Double O getter

# Brown base

# วัดเทสหลอด new

ขาย Quad ละ @5,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  10:40:23 (IP : 49.49.233.XXX)


2.1 KT66/6L6G GT GROOVE, Quad New tube

# Grey plate

# Bottom Double O getter

# Brown base

# วัดเทสหลอด new

ขาย Quad ละ @5,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  10:41:00 (IP : 49.49.233.XXX)


3.JAN CHS 6Y6G Sylvania, NOS tube (หลอด NOS เริ่มหาอยากขึ้น)

# Smoke glass

# Back plate

# Bottom square getter

# วัดเทสหลอด >100

ขาย Quad ละ 4,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  10:42:07 (IP : 49.49.233.XXX)


2.1 JAN CHS 6Y6G Sylvania, NOS tube (หลอด NOS เริ่มหาอยากขึ้น)

# Smoke glass

# Back plate

# Bottom square getter

# วัดเทสหลอด >100

ขาย Quad ละ 4,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  10:42:42 (IP : 49.49.233.XXX)


4.U.S.N CRC 837 RCA, Tube

# Black plate

# Double square getter

# Test strong

ขาย Quad ละ @5,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  10:44:07 (IP : 49.49.233.XXX)


4.1 U.S.N CRC 837 RCA, Tube

# Black plate

# Double square getter

# Test strong

ขาย Quad ละ @5,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  10:44:42 (IP : 49.49.233.XXX)


5.47 Westinghouse CANADA, NOS tube

# Black plate

# Square getter

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @4,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  14:40:36 (IP : 49.49.233.XXX)


5.1 47 Westinghouse CANADA, NOS tube

# Black plate

# Square getter

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @4,000.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  14:41:18 (IP : 49.49.233.XXX)


6.45 Raytheon, Firestone label by Raytheon, tube pairs.

# Black plate

# D Disc getter

# โครงสร้างเดียวกัน

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,800.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  14:42:17 (IP : 49.49.233.XXX)


6.1 45 Raytheon, Firestone label by Raytheon, tube pairs.

# Black plate

# D Disc getter

# โครงสร้างเดียวกัน

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,800.00


 Robert    14 มิถุนายน 2561  14:43:00 (IP : 49.49.233.XXX)


7.807 RCA, Quad tube (set1)

# Black plate

# Bottom double Square getter

# Brown base

# Test strong

ขาย Quad ละ @3,000.00


 Robert    15 มิถุนายน 2561  13:53:04 (IP : 49.49.248.XXX)


7.1 807 RCA, Quad tube (set1)

# Black plate

# Bottom double Square getter

# Brown base

# Test strong

ขาย Quad ละ @3,000.00


 Robert    15 มิถุนายน 2561  13:53:40 (IP : 49.49.248.XXX)


8.SRS551 new tube RS1003, RFT, NOS tube

# Grey plate

# Quad O getter halo

# Test strong

ขายคู่ละ @5,000.00 มี 2คู่


 Robert    15 มิถุนายน 2561  13:56:29 (IP : 49.49.248.XXX)


8.1 SRS551 new tube RS1003, RFT, NOS tube

# Grey plate

# Quad O getter halo

# Test strong

ขายคู่ละ @5,000.00 มี 2คู่


 Robert    15 มิถุนายน 2561  13:57:14 (IP : 49.49.248.XXX)


9.SV572-10 SVETLANA, NIB TUBE, pairs

# Grey plate

# Spring Filament

# Ceramic base

# NIB Svetlana Box

# Test strong

ขายคู่ละ @8,000.00


 Robert    17 มิถุนายน 2561  15:48:14 (IP : 49.49.232.XXX)


9.1 SV572-10 SVETLANA, NIB TUBE, pairs

# Grey plate

# Spring Filament

# Ceramic base

# NIB Svetlana Box

# Test strong

ขายคู่ละ @8,000.00


 Robert    17 มิถุนายน 2561  15:48:58 (IP : 49.49.232.XXX)


10.6L6G/KT66 TUNG-SOL, tube pairs

# Black plate

# Black glass

# วัดเทสหลอด >88

ขายคู่ละ @5,000.00


 Robert    20 มิถุนายน 2561  10:18:48 (IP : 223.206.219.XXX)


10.1 6L6G/KT66 TUNG-SOL, tube pairs

# Black plate

# Black glass

# วัดเทสหลอด >88

ขายคู่ละ @5,000.00


 Robert    20 มิถุนายน 2561  10:19:21 (IP : 223.206.219.XXX)


11.6L6GC Sylvania, Quad tube

# Grey plate

# Upper O getter

# วัดเทสหลอด >90

ขาย Quad ละ @6,000.00


 Robert    20 มิถุนายน 2561  10:20:09 (IP : 223.206.219.XXX)


11.1 6L6GC Sylvania, Quad tube

# Grey plate

# Upper O getter

# วัดเทสหลอด >90

ขาย Quad ละ @6,000.00


 Robert    20 มิถุนายน 2561  10:20:50 (IP : 223.206.219.XXX)


12.5881/6L6WGB RCA, NOS tube

# Grey plate

# Side square getter

# Brown base

 # Test strong 

ขายคู่ละ @4,000.00


 Robert    20 มิถุนายน 2561  10:22:12 (IP : 223.206.219.XXX)


12.1 5881/6L6WGB RCA, NOS tube

# Grey plate

# Side square getter

# Brown base

 # Test strong 

ขายคู่ละ @4,000.00


 Robert    20 มิถุนายน 2561  10:22:52 (IP : 223.206.219.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ