Pinball japan

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

Vintage Super Pinball Game by Epoch Made in Japan '1973

ใหม่เก่าเก็บ พร้อมกล่อง(สภาพกล่องเก่าไปบ้าง)ตัวเครื่องใหม่เอี่ยม ขนาดกว้าง 12.5นิ้ว ลึก 1.5นิ้ว ยาว 19.5นิ้ว ใช้ถ่านก้อนกลาง4ก้อน ทำงานสมบูรณ์มีไฟ เสียว สกอร์คะแนน ทำงานทั้งหมด ราคา 1600บาทรวมส่ง

-


 ostavis    12 มิถุนายน 2561  21:11:41 (IP : 124.122.95.XXX)


-


 ostavis    12 มิถุนายน 2561  21:11:57 (IP : 124.122.95.XXX)


-


 ostavis    12 มิถุนายน 2561  21:14:05 (IP : 124.122.95.XXX)


-


 ostavis    12 มิถุนายน 2561  21:14:21 (IP : 124.122.95.XXX)


-


 ostavis    12 มิถุนายน 2561  21:14:36 (IP : 124.122.95.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ