SEIKO sonola transistor (เขาควาย)

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

SEIKO sonola transistor (เขาควาย)

สภาพสวย หน้าปัดกระจกโค้ง กระจกล่างสกรีนลายสมบูรณ์ ทำงานปกติ ตีทุกชม.จำนวนตามเวลา ราคา 3000บาทรวมส่งครับ

-


 ostavis    10 มิถุนายน 2561  20:07:15 (IP : 119.76.28.XXX)


-


 ostavis    10 มิถุนายน 2561  20:07:30 (IP : 119.76.28.XXX)


-


 ostavis    10 มิถุนายน 2561  20:07:46 (IP : 119.76.28.XXX)


-


 ostavis    10 มิถุนายน 2561  20:08:00 (IP : 119.76.28.XXX)


-


 ostavis    10 มิถุนายน 2561  20:08:14 (IP : 119.76.28.XXX)


ขายแล้วครับ


 ostavis    23 มิถุนายน 2561  19:04:36 (IP : 119.76.28.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ