แผ่นเสียง USA - Pop, Jazz

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

แผ่นเสียงสากล USA แนว Pop, Jazz

1.ปก/แผ่น - NM/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:31:13 (IP : 182.232.15.XXX)


2. ปก/แผ่น - NM/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:32:22 (IP : 182.232.15.XXX)


3. ปก/แผ่น - NM/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:33:40 (IP : 182.232.15.XXX)


4. ปก/แผ่น - NM/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:35:06 (IP : 182.232.15.XXX)


5. ปก/แผ่น - NM/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:36:28 (IP : 182.232.15.XXX)


6. ปก/แผ่น - NM/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:37:28 (IP : 182.232.15.XXX)


7. ปก/แผ่น - EX/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:38:57 (IP : 182.232.15.XXX)


8. ปก/แผ่น - VG+/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:40:15 (IP : 182.232.15.XXX)


9. ปก/แผ่น - EX/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:41:14 (IP : 182.232.15.XXX)


10. ปก/แผ่น - EX/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:42:11 (IP : 182.232.15.XXX)


11. ปก/แผ่น - VG+/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:42:58 (IP : 182.232.15.XXX)


12. ปก/แผ่น - EX/EX 400 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:44:14 (IP : 182.232.15.XXX)


13. ปก/แผ่น - EX/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:46:14 (IP : 182.232.15.XXX)


14. ปก/แผ่น - NM/EX 550 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:48:58 (IP : 182.232.15.XXX)


14


 pop231110    14 พฤษภาคม 2561  11:49:46 (IP : 223.24.182.XXX)


15. ปก/แผ่น - EX/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:50:34 (IP : 182.232.15.XXX)


15


 pop231110    14 พฤษภาคม 2561  11:54:32 (IP : 223.24.182.XXX)


16. ปก/แผ่น - NM/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:54:32 (IP : 182.232.15.XXX)


17. ปก/แผ่น - NM/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:57:02 (IP : 182.232.15.XXX)


18. ปก/แผ่น - EX/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  11:59:10 (IP : 182.232.15.XXX)


19. ปก/แผ่น - NM/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  12:00:49 (IP : 182.232.15.XXX)


20. ปก/แผ่น - EX/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  12:01:48 (IP : 182.232.15.XXX)


21. ปก/แผ่น - EX/VG 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  12:04:25 (IP : 182.232.15.XXX)


รับจอง แผ่นที่ 14 08945609xx (ทางโทรศัพท์) // แผ่นที่ 14(q2),15 คุณ pop231110 ขออนุญาตเป็น q2 นะครับ


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  12:08:26 (IP : 182.232.15.XXX)


5 ครับ


 Kenscoolgram    14 พฤษภาคม 2561  12:19:42 (IP : 27.55.231.XXX)


0818707722


 pop231110    14 พฤษภาคม 2561  12:42:56 (IP : 223.24.182.XXX)


โอนแล้ว pop231110 แผ่นที่ 14,15 ครับ


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  12:58:44 (IP : 182.232.17.XXX)


รับจอง แผ่นที่ 5 kenscoolgram ครับ


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  12:59:28 (IP : 182.232.17.XXX)


22.ปก/แผ่น - VG+/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  13:00:36 (IP : 182.232.17.XXX)


23. ปก/แผ่น - NM(sealed)/EX 400 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  13:01:52 (IP : 182.232.17.XXX)


24. ปก/แผ่น - EX/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  13:02:59 (IP : 182.232.17.XXX)


25.ปก/แผ่น - VG+/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  13:04:00 (IP : 182.232.17.XXX)


26. ปก/แผ่น - Sealed 450 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  13:05:15 (IP : 182.232.17.XXX)


27.ปก/แผ่น - NM/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  13:06:21 (IP : 182.232.17.XXX)


28. ปก/แผ่น - NM(sealed)/EX 350 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  13:07:17 (IP : 182.232.17.XXX)


29. ปก/แผ่น - EX/EX 300 บาท


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  13:08:18 (IP : 182.232.17.XXX)


รับจอง แผ่นที่ 1 คุณวิชัย ครับ


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  14:04:25 (IP : 182.232.17.XXX)


รับจอง แผ่นที่ 21 คุณโอ 086-564-73xx


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  15:00:00 (IP : 182.232.14.XXX)


รับจอง แผ่นที่ 8,9,10,11,13,23,24,25,26 (081-902-42xx) ขอบคุณครับ


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  15:05:15 (IP : 182.232.14.XXX)


2 ,  3 ,  4 , 5 


 sirin    14 พฤษภาคม 2561  15:27:55 (IP : 182.232.30.XXX)


รับจอง แผ่นที่ 2,3,4 แผ่นที่ 5(q2) คุณ sirin ครับ รบกวนขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  15:51:13 (IP : 182.232.14.XXX)


โอนแล้ว 21 คุณโอ ครับ


 VLTH    14 พฤษภาคม 2561  21:55:02 (IP : 182.232.28.XXX)


รับจองแผ่นที่ 12 (081-902-42xx)


 VLTH    15 พฤษภาคม 2561  14:22:24 (IP : 182.232.213.XXX)


โอนแล้ว (081-902-42xx) ขอบคุณครับ


 VLTH    15 พฤษภาคม 2561  16:30:50 (IP : 182.232.198.XXX)


สรุปแผ่นที่ขายแล้ว 1,5,8,9,10,11,12,13,14,15,21,23,24,25,26


 VLTH    15 พฤษภาคม 2561  21:54:34 (IP : 182.232.194.XXX)


2


 nuttawut    16 พฤษภาคม 2561  11:49:05 (IP : 1.10.148.XXX)


รับจอง 2 nattawut ครับ // คุณ sirin ขออนุญาตยกเลิกการจองนะครับ ขอบคุณครับ


 VLTH    17 พฤษภาคม 2561  18:54:57 (IP : 182.232.215.XXX)


โอนแล้ว 2 nuttawut


 VLTH    19 พฤษภาคม 2561  20:48:06 (IP : 49.230.232.XXX)


16 

0841113411


 Teeraporn    22 พฤษภาคม 2561  16:51:10 (IP : 182.232.109.XXX)


รับจองแผ่นที่ 16 teeraporn


 VLTH    22 พฤษภาคม 2561  17:49:24 (IP : 115.87.41.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ