แผ่นเสียง.สะสม. Audiophile. รุ่นเก่าสภาพ. Nm. ร้าน. Mp. Audio

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

แผ่นเสียง.สะสม. Audiophile. รุ่นเก่าสภาพ. Nm. ร้าน. Mp. Audio Id. Line. auyreoord. 0863793240 โอนเงิน. ธนาคาร. . ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี. 011-8-137213 ชื่อ. อนุพงศ์ เงินนาค ค่าส่ง. Ems. 100฿

1Grper washingtion winelight. Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2500฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:22:05 (IP : 171.99.14.XXX)


1.2.


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:22:20 (IP : 171.99.14.XXX)


Elton. John Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2500฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:24:06 (IP : 171.99.14.XXX)


2.1.


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:24:21 (IP : 171.99.14.XXX)


John. Lennon. Yoko. One Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:25:34 (IP : 171.99.14.XXX)


3.2


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:25:53 (IP : 171.99.14.XXX)


4. Haif-speed mastered series Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2500฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:26:54 (IP : 171.99.14.XXX)


4,1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:27:09 (IP : 171.99.14.XXX)


5. Styx. Cornerstone Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2500฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:28:18 (IP : 171.99.14.XXX)


5.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:28:35 (IP : 171.99.14.XXX)


6. Pablo cruise Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2500฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:29:26 (IP : 171.99.14.XXX)


6.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:29:44 (IP : 171.99.14.XXX)


7. Al stewart Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2500฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:30:39 (IP : 171.99.14.XXX)


7.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:30:57 (IP : 171.99.14.XXX)


8. Gino vannelli Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2500฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:33:49 (IP : 171.99.14.XXX)


8.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:34:05 (IP : 171.99.14.XXX)


9. James. Talor. Gorilla Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2500฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:40:45 (IP : 171.99.14.XXX)


9.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:41:07 (IP : 171.99.14.XXX)


10. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:46:11 (IP : 171.99.14.XXX)


10.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:46:45 (IP : 171.99.14.XXX)


11. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:47:34 (IP : 171.99.14.XXX)


11.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:47:52 (IP : 171.99.14.XXX)


12. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:48:38 (IP : 171.99.14.XXX)


12.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:49:00 (IP : 171.99.14.XXX)


13. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:50:56 (IP : 171.99.14.XXX)


13.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:51:17 (IP : 171.99.14.XXX)


14. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:57:39 (IP : 171.99.14.XXX)


15? Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 3000฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:58:45 (IP : 171.99.14.XXX)


16. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:59:07 (IP : 171.99.14.XXX)


17!!Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  14:59:43 (IP : 171.99.14.XXX)


18. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:00:09 (IP : 171.99.14.XXX)


19. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 3000฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:05:31 (IP : 171.99.14.XXX)


20. Original. Mobile fidelity. Sound lab. Japan good sound Nm/nm. 2800฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:05:58 (IP : 171.99.14.XXX)


ทุกแผ่นคัดสภาพ. ปกและแผ่น. ใหม่. Nm/nm. ทุกรายการ


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:06:43 (IP : 171.99.14.XXX)


21. La. Series. Audiophile. Nm/nm. 1600฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:14:04 (IP : 171.99.14.XXX)


22.


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:14:47 (IP : 171.99.14.XXX)


22.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:15:11 (IP : 171.99.14.XXX)


23. Half. -speed. Master. Audiophile. Nm/nm. 1600฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:16:18 (IP : 171.99.14.XXX)


24. La. Series. Audiophile. Nm/nm. 1600฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:17:15 (IP : 171.99.14.XXX)


24.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:17:41 (IP : 171.99.14.XXX)


25. Half-spead. Mastered. Nm/nm. 1600฿


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:19:21 (IP : 171.99.14.XXX)


25.1


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:19:46 (IP : 171.99.14.XXX)


รับจอง.พร้ออม. โอนเงินภาพใน 3 วันเกินจากนั้ยถือว่าสละสิทธิ์ในท่านอื่นครับ Mp. Audio. 0863793240


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  15:29:11 (IP : 171.99.14.XXX)


รับจองแผ่นที่ . 2. Vccrcdej. Elton john.


 anupongmp    7 พฤษภาคม 2561  17:59:02 (IP : 171.99.14.XXX)


26. Super dise nautilu. Records. Usa. Nmnm. 2800฿


 Anupongrecord    7 พฤษภาคม 2561  20:16:04 (IP : 49.49.248.XXX)


แผ่นที่ขายแล้ว. 1/2/3/4/14/15/20/25/mp. Audio


 Anupongrecord    13 พฤษภาคม 2561  8:08:46 (IP : 49.49.243.XXX)


mp. Audio


 Anupongrecord    17 พฤษภาคม 2561  21:43:25 (IP : 49.49.233.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ