88888888999999999 แผ่นเสียงเพลงไทย สากล ขนาด 12 นิ้ว ลูกทุ่งลูกกรุง และสากล รวมๆ มา

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ธนาคารทหารไทย 4422440752

ธนาคารกรุงไทย 9861086897

กรุณาโพสต์จอง หรือติดต่อที่ 0864122234

ค่าส่งลงทะเบียน 50 บาท ems 100 บาท

ขอบคุณทีมงานไทยกาโม่โฟนทุกท่านครับ

1

ปกตามรุปแผ่น mn/ 1400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:45:52 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:46:12 (IP : 182.53.224.XXX)


2

ปกตามรูปแผ่นmn/ 1800 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:47:22 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:47:55 (IP : 182.53.224.XXX)


3

ปกตามรุปแผ่นmn/ 700 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:49:05 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:49:37 (IP : 182.53.224.XXX)


4

ปกตามรูปแผ่นmn/ 200 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:50:32 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:50:59 (IP : 182.53.224.XXX)


5

ปกตามรูปแผ่นmn/ 1400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:52:03 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:52:31 (IP : 182.53.224.XXX)


6

ปกตามรุปแผ่นmn/ 400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:53:52 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:55:13 (IP : 182.53.224.XXX)


7

ปกตามรูปแผ่นmn/ 400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:55:57 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:56:19 (IP : 182.53.224.XXX)


8

ปกตามรูปแผ่นmn/ 2300 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:57:06 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:57:26 (IP : 182.53.224.XXX)


9

ปกตามรุปแผ่นmn/ 400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  13:58:42 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  13:59:07 (IP : 182.53.224.XXX)


10

ปกตามรูปแผ่นvg+++/ 1400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:00:13 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:00:43 (IP : 182.53.224.XXX)


11

ปกตามรุปแผ่นmn/ 700 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:01:33 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:03:31 (IP : 182.53.224.XXX)


12

ปกตามรูปแผ่นmn/ 1300 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:04:30 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกตามรุป


 sukits    11 เมษายน 2561  14:04:55 (IP : 182.53.224.XXX)


13

ปกตามรูปแผ่นmn/ 1700 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:05:59 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:06:21 (IP : 182.53.224.XXX)


14

ปกตามรูปแผ่นvg+++/ 1400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:07:19 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:07:42 (IP : 182.53.224.XXX)


15

ปกตามรุปแผ่นmn/ 1200 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:08:29 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:08:52 (IP : 182.53.224.XXX)


16

ปกตามรุปแผ่นmn/ 1800 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:10:08 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:10:35 (IP : 182.53.224.XXX)


17

ปกตามรุปแผ่นmn/ 150 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:11:47 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:12:07 (IP : 182.53.224.XXX)


18

ปกตามรุปแผ่นmn/ 200 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:12:51 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:13:12 (IP : 182.53.224.XXX)


19

ปกตามรุปแผ่นmn/ 300 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:14:52 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:15:19 (IP : 182.53.224.XXX)


20

ปกตามรุปแผ่นmn/ 300 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:16:23 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:16:55 (IP : 182.53.224.XXX)


21

ปกตามรุปแผ่นmn/ 300 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:17:41 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:18:17 (IP : 182.53.224.XXX)


22

ปกตามรุปแผ่นmn/ 400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:19:08 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:19:38 (IP : 182.53.224.XXX)


23

ปกตามรุปแผ่นmn/ 400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:20:18 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:21:08 (IP : 182.53.224.XXX)


24

ปกตามรุปแผ่นmn/ 400 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:22:39 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:23:42 (IP : 182.53.224.XXX)


25

ปกตามรุปแผ่นmn/ 300 บาท


 sukits    11 เมษายน 2561  14:24:41 (IP : 182.53.224.XXX)


ปกหลัง


 sukits    11 เมษายน 2561  14:25:08 (IP : 182.53.224.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ