7Marสุดคุ้มขายเหมาแผ่นเสียง ไวนิล12นิ้ว จำนวน45 แผ่น 1500บาท เพื่อชีวิต ลูกทุ่ง สตริง มาครบ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายเหมาแผ่นเสียงไวนิ้ล12นิ้ว 45แผ่น ไม่มีปก ใส่ซองพลาสติกตามรูป สภาพ vg+ ถึง vg+++

สุดคุ้มในราคา 1500 บาท

ค่าจัดส่งลงทะเบียน 350 บาท (หนักประมาณ 8  Kg)

ภูมิ 0818589867

C01


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:47:41 (IP : 125.27.202.XXX)


C02


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:48:24 (IP : 125.27.202.XXX)


C03


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:49:21 (IP : 125.27.202.XXX)


C04


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:49:53 (IP : 125.27.202.XXX)


C05


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:50:23 (IP : 125.27.202.XXX)


C06


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:51:50 (IP : 1.47.165.XXX)


C07


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:52:16 (IP : 1.47.165.XXX)


C08


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:52:41 (IP : 1.47.165.XXX)


C09


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:53:05 (IP : 1.47.165.XXX)


C10


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:53:29 (IP : 1.47.165.XXX)


C11


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:54:00 (IP : 1.47.165.XXX)


C12


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:54:27 (IP : 1.47.165.XXX)


C13


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:54:54 (IP : 1.47.165.XXX)


C14


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:55:19 (IP : 1.47.165.XXX)


C15


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:55:49 (IP : 1.47.165.XXX)


C16


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:56:20 (IP : 1.47.165.XXX)


C17


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:56:47 (IP : 1.47.165.XXX)


C18


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:57:25 (IP : 1.47.165.XXX)


C19


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:58:04 (IP : 1.47.165.XXX)


C20


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:58:29 (IP : 1.47.165.XXX)


C21


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:59:04 (IP : 1.47.165.XXX)


C22


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  19:59:41 (IP : 1.47.165.XXX)


C23


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:00:17 (IP : 1.47.165.XXX)


C24


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:00:52 (IP : 1.47.165.XXX)


C25


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:01:18 (IP : 1.47.165.XXX)


C26


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:02:02 (IP : 1.47.165.XXX)


C27


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:02:33 (IP : 1.47.165.XXX)


C28


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:02:57 (IP : 1.47.165.XXX)


C29


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:03:35 (IP : 1.47.165.XXX)


C30


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:04:06 (IP : 1.47.165.XXX)


C31


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:04:45 (IP : 1.47.165.XXX)


C32


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:05:10 (IP : 1.47.165.XXX)


C33


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:05:41 (IP : 1.47.165.XXX)


C34


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:06:25 (IP : 1.47.165.XXX)


C35


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:06:52 (IP : 1.47.165.XXX)


C36


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:07:33 (IP : 1.47.165.XXX)


C37


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:08:09 (IP : 1.47.165.XXX)


C38


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:08:54 (IP : 1.47.165.XXX)


C39


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:09:28 (IP : 1.47.165.XXX)


C40


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:10:21 (IP : 1.47.165.XXX)


C41


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:11:08 (IP : 1.47.165.XXX)


C42


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:11:42 (IP : 1.47.165.XXX)


43


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:12:11 (IP : 1.47.165.XXX)


C44


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:13:05 (IP : 1.47.165.XXX)


C45


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:13:29 (IP : 1.47.165.XXX)


ลงครบแล้วครับ ถ้าพรุ่งนี้หลัง9โมงเช้าไม่มีผู้เหมา ขอขายแยก ตามนี้นะครับ 

 C01- C38  แผ่นละ100บาท

 C39- C41 แผ่นละ 400 บาท

C42-C45 แผ่นละ900 บาท

ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน

1-3 แผ่น 100 บาท

4-6 แผ่น 150 บาท

6-10แผ่น 200 บาท

ขอบคุณครับ

คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0818589867

Line Id: @qwf0734b


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  20:19:06 (IP : 1.47.165.XXX)


ปิดการขายครับ คุณ08232595xx รับไปฟังครับ


 poomdroid    7 มีนาคม 2561  22:54:16 (IP : 1.47.165.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ