วันอังคาร ที่ 20 กพ. 2561 ขายแผ่นเสียง 12 นิ้ว ลูกทุ่ง สตริง / ขายปกแผ่นเสียง 7 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบคุณครับ

รายการที่ 1 ปก/แผ่นVG++ราคา 4500 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:23:33 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:24:14 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 2 ปก/แผ่นVG++ ราคา 450 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:29:35 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:30:14 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 3 ปกVG แผ่นVG++ราคา 290 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:32:47 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:34:24 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 4 ปกVG แผ่นVG+ราคา 150 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:35:30 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:36:08 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 5 ปกVG แผ่นVG+ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:38:24 (IP : 110.168.128.XXX)


ปก


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:40:11 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:40:54 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 6 ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 190 บาท 2 หน้าเพลงซ้ำกัน


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:42:45 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:43:25 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 7 ปก/แผ่นVG ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:44:45 (IP : 110.168.128.XXX)


1 ครับ


 narong888    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:45:15 (IP : 210.86.172.XXX)


รายการที่ 8 ปกVG แผ่นVG++ราคา 290 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:45:52 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:47:01 (IP : 110.168.128.XXX)


ราการที่ 9 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:48:24 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:49:04 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 10 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:50:53 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 11 ปกVG แผ่นVG++ 2 หน้า เพลงซ้ำกัน


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:55:17 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:58:34 (IP : 110.168.128.XXX)


ปกหลัง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  12:59:29 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 12 ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 90 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:00:28 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:02:19 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 13 ปกไม่มี แผ่นVG ราคา 90 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:03:36 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:05:55 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 14 ปกVG แผ่นVG++ราคา 390 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:07:28 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:08:15 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 15 ปก/แผ่นVG ราคา 2500 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:12:21 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:15:59 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:17:13 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 16 ปก/แผ่น VG++ราคา 1450 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:24:22 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:26:33 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 11 ราคา 100 บาท ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:27:38 (IP : 110.168.128.XXX)


ปกหลัง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:30:07 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 17 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:33:47 (IP : 110.168.128.XXX)


10


 vithaya    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:33:55 (IP : 223.205.246.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:37:00 (IP : 110.168.128.XXX)


รับจองรายการที่ 10 พี่ vithaya ขอบพระคุณมากครับ


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:39:37 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 18 ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 200 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:41:47 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:48:49 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 19 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:53:05 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:53:50 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 20 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  13:56:55 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  14:09:50 (IP : 110.168.128.XXX)


รายการที่ 21 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  14:15:06 (IP : 110.168.128.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  14:16:23 (IP : 110.168.128.XXX)


16 ครับ


 narong888    20 กุมภาพันธ์ 2561  14:20:45 (IP : 210.86.172.XXX)


รายการที่ 22 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    20 กุมภาพันธ์ 2561  14:21:09 (IP : 110.168.128.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ