3 in 1 โคมไฟ วิทยุ นาฬิกา Made in USA

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

โคมไฟ แนว เรโทร งานเก่า ยุค 70  

งาน อเมริกา ไฟ 110   ลองแล้ว นาฬิกา ใช้งานได้

ไฟไม่ติด วิทยุไม่ติด ต้องเอาไปเช็คต่อ งานเก่า หายาก

ราคา 1200 บาท พร้อมส่ง ไม่มีหม้อแปลง

-


 redsea7777    22 มกราคม 2561  10:52:29 (IP : 171.96.110.XXX)


-


 redsea7777    22 มกราคม 2561  10:53:34 (IP : 171.96.110.XXX)


-


 redsea7777    22 มกราคม 2561  10:54:30 (IP : 171.96.110.XXX)


 

 

 

ลดเหลือ 1000


 redsea7777    4 กุมภาพันธ์ 2561  10:28:30 (IP : 58.8.177.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ