((((. แผ่นเสียงเพลงลูกทุ่ง 7 นิ้ว ราคาเดียว 50-...12มค..))))

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

แผ่นเสียงเพลงลูกทุ่ง 7นิ้ว แผ่นละ 50.- สภาพแผ่น VG++ ถึง  NM

สนใจเชิญโพสต์ลงในกระทู้  จองแล้วโปรดแจ้งเบอร์โทร.ด้วยค่ะ

**** คิดค่าส่งลงทะเบียน  1 - 5 แผ่น / 50.-

ตั้งแต่ 6 แผ่นขึ้นไปคิด 100.-

1.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:50:35 (IP : 27.145.43.XXX)


2.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:50:54 (IP : 27.145.43.XXX)


3.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:51:12 (IP : 27.145.43.XXX)


4.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:51:25 (IP : 27.145.43.XXX)


5.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:52:25 (IP : 27.145.43.XXX)


6.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:52:54 (IP : 27.145.43.XXX)


7.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:53:12 (IP : 27.145.43.XXX)


8.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:53:59 (IP : 27.145.43.XXX)


9.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:54:21 (IP : 27.145.43.XXX)


10.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:54:47 (IP : 27.145.43.XXX)


11.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:55:11 (IP : 27.145.43.XXX)


12.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:56:22 (IP : 27.145.43.XXX)


13.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:56:42 (IP : 27.145.43.XXX)


14.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:57:15 (IP : 27.145.43.XXX)


15.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:57:34 (IP : 27.145.43.XXX)


16.


 da_da    12 มกราคม 2561  19:59:30 (IP : 27.145.43.XXX)


17.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:00:05 (IP : 27.145.43.XXX)


18.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:00:21 (IP : 27.145.43.XXX)


19.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:00:36 (IP : 27.145.43.XXX)


20.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:01:09 (IP : 27.145.43.XXX)


21.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:01:54 (IP : 27.145.43.XXX)


22.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:02:25 (IP : 27.145.43.XXX)


23.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:02:44 (IP : 27.145.43.XXX)


24.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:03:09 (IP : 27.145.43.XXX)


25.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:03:28 (IP : 27.145.43.XXX)


26.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:03:52 (IP : 27.145.43.XXX)


27.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:04:19 (IP : 27.145.43.XXX)


28.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:04:44 (IP : 27.145.43.XXX)


29.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:05:43 (IP : 27.145.43.XXX)


30.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:06:03 (IP : 27.145.43.XXX)


31.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:06:28 (IP : 27.145.43.XXX)


32.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:06:49 (IP : 27.145.43.XXX)


14/29


 s.t.m.v.    12 มกราคม 2561  20:07:03 (IP : 113.53.93.XXX)


33.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:07:17 (IP : 27.145.43.XXX)


34.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:08:02 (IP : 27.145.43.XXX)


35.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:08:21 (IP : 27.145.43.XXX)


36.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:08:43 (IP : 27.145.43.XXX)


37.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:09:01 (IP : 27.145.43.XXX)


38.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:09:25 (IP : 27.145.43.XXX)


39.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:09:46 (IP : 27.145.43.XXX)


40.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:10:12 (IP : 27.145.43.XXX)


41.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:10:32 (IP : 27.145.43.XXX)


42.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:11:05 (IP : 27.145.43.XXX)


43.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:11:35 (IP : 27.145.43.XXX)


44.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:12:51 (IP : 27.145.43.XXX)


รับจองทางไลน์ คุณ puntknow    11,13,14


 da_da    12 มกราคม 2561  20:14:22 (IP : 27.145.43.XXX)


Undecided


 s.t.m.v.    12 มกราคม 2561  20:15:28 (IP : 113.53.93.XXX)


แก้ไขการจองคุณ puntknow เป็น 11,14,31


 da_da    12 มกราคม 2561  20:16:06 (IP : 27.145.43.XXX)


45.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:21:07 (IP : 27.145.43.XXX)


46.


 da_da    12 มกราคม 2561  20:22:48 (IP : 27.145.43.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ