วันศุกร์ ที่ 12 มค. 2561 ขายแผ่นเสียง12 นิ้ว ลูกทุ่ง สตริง / แผ่นCD เพลงลูกทุ่ง สตริง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

รายการที่ 1 แผ่น 7 นิ้ว VG++ราคา 950 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  10:56:59 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  10:57:34 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 2 แผ่น 7 นิ้ว VG++ราคา 200 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:08:39 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:09:07 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 2 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    12 มกราคม 2561  11:09:33 (IP : 58.11.84.XXX)


รายกรที่ 3 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:10:51 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:11:53 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:12:21 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 4 ปกไม่มี แผ่นVG++ ขายรวมรายการที่ 5 ราคา 200 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:17:17 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:17:50 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 5 ปกไม่มี แผ่นVG++


 nat09    12 มกราคม 2561  11:18:34 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:19:09 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 6 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:20:17 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:20:48 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:21:18 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:21:53 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 7 ปกไม่ทำ แผ่นVG+ราคา 250 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:22:37 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:23:20 (IP : 58.11.84.XXX)


6


 P.chai    12 มกราคม 2561  11:37:49 (IP : 1.20.250.XXX)


รายการที่ 8 ปกVG แผ่นVG++ราคา 100 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:39:10 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:41:19 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:49:09 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:50:17 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 9 ปกVG แผ่นVG++ราคา 120 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:51:25 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:52:05 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:52:53 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 3 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    12 มกราคม 2561  11:55:10 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:55:57 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 10 ปกVG แผ่นVG+ ราคา 190 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:57:07 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  11:58:08 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 11 ปกไม่มี แผ่นVG+ราคา 80 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  11:59:11 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  12:00:20 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 12 ปกไม่มี แผ่นVG+ราคา 100 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  12:06:21 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  12:06:54 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 13 ปกVG++แผ่นVG+++ราคา 1650 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  12:09:04 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  12:10:02 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 14 ปกVG แผ่นVG++ราคา 4950 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  12:11:27 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  12:13:49 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 15 ปกไม่มี แผ่นVG+ราคา 90 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  12:16:26 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  12:17:04 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 16 ปกไม่มี แผ่นVG+ราคา 80 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  12:17:54 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเเพลง


 nat09    12 มกราคม 2561  12:18:22 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 17 ปก/แผ่นVG มีรอยโดยรวม ราคา 190 บาท


 nat09    12 มกราคม 2561  12:19:08 (IP : 58.11.84.