10 / 1 / 61 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย สติง ลูกทุ่ง เพื่อชีวิต ครับ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

.

-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:28:27 (IP : 124.122.190.XXX)


1  ปก VG++ แผ่น NM  ราคา 950 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:36:54 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:38:52 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:44:02 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:44:17 (IP : 124.122.190.XXX)


2  ปก VG++ แผ่น NM  ราคา 650 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:45:31 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:45:58 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:46:21 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:46:40 (IP : 124.122.190.XXX)


3 ปก VG++ แผ่น NM  ราคา 1350 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:47:51 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:48:36 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:49:08 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:49:33 (IP : 124.122.190.XXX)


4  ปกทำใหม่ แผ่น VG+/++  ราคา 1150 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:51:24 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:52:41 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:53:33 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:54:14 (IP : 124.122.190.XXX)


5  ปก VG++ แผ่น NM  ราคา 550 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:55:13 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:57:52 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:58:18 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  11:58:49 (IP : 124.122.190.XXX)


6  ปก/แผ่น VG++  ราคา 250 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:00:38 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:02:07 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:04:27 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:05:00 (IP : 124.122.190.XXX)


7  ปกแจก แผ่น VG+  ราคา 450 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:06:36 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:07:07 (IP : 124.122.190.XXX)


8  ปก/แผ่น VG++  ราคา 850 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:08:40 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:09:11 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:09:47 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:10:24 (IP : 124.122.190.XXX)


9  ปก VG++ แผ่น NM  ราคา 650 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:11:41 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:13:14 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:13:49 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:14:22 (IP : 124.122.190.XXX)


10  ปก VG+ แผ่น NM  ราคา 950 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:15:56 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:17:00 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:18:58 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:19:41 (IP : 124.122.190.XXX)


11  ปก VG++ แผ่น NM  ราคา 550 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:21:18 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:22:04 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:22:38 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:23:16 (IP : 124.122.190.XXX)


12  ปก VG++ แผ่น NM  ราคา 950 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:24:16 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:24:59 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:25:30 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:26:40 (IP : 124.122.190.XXX)


13  ปก VG (ชื่อเพลงไม่ครบ )  แผ่น VG+/++  ราคา 2900 บาท


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:30:22 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:33:22 (IP : 124.122.190.XXX)


-


 น้องเพลง 54    10 มกราคม 2561  12:36:56 (IP : 124.122.190.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ