ขายรวมหลอด ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy, PHILIPS, MINIWATT หลายรายการ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายรวมหลอด ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy, PHILIPS, MINIWATT หลายรายการ

 

1.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1959

# Grey plate

# Grey shielding plate

# D getter halo

# GA2 Delta 9G Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดเทสหลอด >92

ขายคู่ละ @4,500.00 มี 2คู่

 

2.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1960-62

# Grey plate

# Grey shielding plate

# O getter halo

# GA7 Delta 2A2, GA4 delta 0H1, Delta 0H3 code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,000.00 มี 2คู่

 

3.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, Tube pair, ปี 1965

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O getter halo

# GA9 Delta 5B3 Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00 มี 2คู่

 

4.ECC88/6DJ8 Amperex PQ , Orange label, tube

# Grey plate

# A frame O disc dimple getter

# Silver shielding

# GAE Delta 3F3, 3F4, 3B4 factory code, Made in Holland

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ 2,500.00 มี 2คู่

 

5.ECC88/6DJ8 HP label by Amperex, Holland, Tube pairs

# Grey plate

# Grey shielding plate

# O getter halo

# Match code GA7 delta 3C2

# วัดเทสหลอด >98

ขายคู่ละ @2,000.00 มี 2คู่

 

6.ECC88/6DJ8 PHILLIPS, tube pairs.

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O disc Dimple getter halo

# GAC Delta 9F3, 9F4, 9I1, 9K3 factory code, Made in Holland

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @1,800.00 มี 2คู่

 

7.ECC88/6DJ8 PHILIPS MINIWATT, Holland, Quadtube

# Grey plate

# O getter halo

# GAB delta 7E2, delta 7D1, GA9 delta 5B3, delta 0D factory code

# วัดเทสหลอด >95

ขาย คู่ละ @2,500.00 มี 2คู่

 

สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท

สร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

หลอดทุกหลอดผ่านตรวจเช็คตรวจวัดด้วย NEUBERGER RPM370, HICKOK TV10A/Uก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ

 

บัญชีโอนเงิน.

*ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) 045-2870312 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 154-2021356 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารกรุงไทย (KTB) 011-0186273 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

ขอบคุณครับ

 

1.1 ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1959

# Grey plate

# Grey shielding plate

# D getter halo

# GA2 Delta 9G Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดเทสหลอด >92

ขายคู่ละ @4,500.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:10:21 (IP : 49.49.242.XXX)


2.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1960-62

# Grey plate

# Grey shielding plate

# O getter halo

# GA7 Delta 2A2, GA4 delta 0H1, Delta 0H3 code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,000.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:10:58 (IP : 49.49.242.XXX)


2.1 ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1960-62

# Grey plate

# Grey shielding plate

# O getter halo

# GA7 Delta 2A2, GA4 delta 0H1, Delta 0H3 code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,000.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:11:24 (IP : 49.49.242.XXX)


3.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, Tube pair, ปี 1965

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O getter halo

# GA9 Delta 5B3 Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:13:36 (IP : 49.49.242.XXX)


3.1 ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, Tube pair, ปี 1965

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O getter halo

# GA9 Delta 5B3 Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:14:05 (IP : 49.49.242.XXX)


4.ECC88/6DJ8 Amperex PQ , Orange label, tube

# Grey plate

# A frame O disc dimple getter

# Silver shielding

# GAE Delta 3F3, 3F4, 3B4 factory code, Made in Holland

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ 2,500.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:14:37 (IP : 49.49.242.XXX)


4.1 ECC88/6DJ8 Amperex PQ , Orange label, tube

# Grey plate

# A frame O disc dimple getter

# Silver shielding

# GAE Delta 3F3, 3F4, 3B4 factory code, Made in Holland

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ 2,500.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:15:02 (IP : 49.49.242.XXX)


5.ECC88/6DJ8 HP label by Amperex, Holland, Tube pairs

# Grey plate

# Grey shielding plate

# O getter halo

# Match code GA7 delta 3C2

# วัดเทสหลอด >98

ขายคู่ละ @2,000.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:15:57 (IP : 49.49.242.XXX)


5.1 ECC88/6DJ8 HP label by Amperex, Holland, Tube pairs

# Grey plate

# Grey shielding plate

# O getter halo

# Match code GA7 delta 3C2

# วัดเทสหลอด >98

ขายคู่ละ @2,000.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:16:24 (IP : 49.49.242.XXX)


6.ECC88/6DJ8 PHILLIPS, tube pairs.

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O disc Dimple getter halo

# GAC Delta 9F3, 9F4, 9I1, 9K3 factory code, Made in Holland

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @1,800.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:17:01 (IP : 49.49.242.XXX)


6.1 ECC88/6DJ8 PHILLIPS, tube pairs.

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O disc Dimple getter halo

# GAC Delta 9F3, 9F4, 9I1, 9K3 factory code, Made in Holland

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @1,800.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:21:43 (IP : 49.49.242.XXX)


7.ECC88/6DJ8 PHILIPS MINIWATT, Holland, Quadtube

# Grey plate

# O getter halo

# GAB delta 7E2, delta 7D1, GA9 delta 5B3, delta 0D factory code

# วัดเทสหลอด >95

ขาย คู่ละ @2,500.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:22:58 (IP : 49.49.242.XXX)


7.1 ECC88/6DJ8 PHILIPS MINIWATT, Holland, Quadtube

# Grey plate

# O getter halo

# GAB delta 7E2, delta 7D1, GA9 delta 5B3, delta 0D factory code

# วัดเทสหลอด >95

ขาย คู่ละ @2,500.00 มี 2คู่


 Robert    23 ธันวาคม 2560  10:23:15 (IP : 49.49.242.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท


 Robert    25 ธันวาคม 2560  11:05:22 (IP : 49.49.250.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS.ครั้งละ 50บาท


 Robert    27 ธันวาคม 2560  10:05:28 (IP : 49.49.243.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS.ครั้งละ 50บาท


 Robert    2 มกราคม 2561  11:22:45 (IP : 49.49.236.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS.ครั้งละ 50บาท


 Robert    11 มกราคม 2561  6:26:53 (IP : 119.76.53.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS.ครั้งละ 50บาท


 Robert    13 มกราคม 2561  15:11:06 (IP : 58.11.118.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS.ครั้งละ 50บาท


 Robert    15 มกราคม 2561  19:16:22 (IP : 115.87.243.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท


 Robert    23 มกราคม 2561  15:21:51 (IP : 124.122.9.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท


 Robert    24 มกราคม 2561  20:03:05 (IP : 124.122.9.XXX)


.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, Tube pair, ปี 1965

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O getter halo

# GA9 Delta 5B3 Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00 มี 2คู่

ขายแล้วครับ

 


 Robert    25 มกราคม 2561  8:53:51 (IP : 124.122.9.XXX)


1.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1959

# Grey plate

# Grey shielding plate

# D getter halo

# GA2 Delta 9G Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดเทสหลอด >92

ขายคู่ละ @4,500.00 มี 2คู่

ขายแล้วเหลือ 1คู่


 Robert    4 มีนาคม 2561  12:32:45 (IP : 119.76.52.XXX)


6.ECC88/6DJ8 PHILLIPS, tube pairs.

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O disc Dimple getter halo

# GAC Delta 9F3, 9F4, 9I1, 9K3 factory code, Made in Holland

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @1,800.00 มี 2คู่

ขายแล้วเหลือ 1คู่

 


 Robert    4 มีนาคม 2561  12:36:40 (IP : 119.76.52.XXX)


6.ECC88/6DJ8 PHILLIPS, tube pairs.

# Grey plate

# Silver shielding plate

# O disc Dimple getter halo

# GAC Delta 9F3, 9F4, 9I1, 9K3 factory code, Made in Holland

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @1,800.00 มี 2คู่

ขายแล้วเหลือ 1คู่ ขายแล้วตรับ

 


 Robert    7 มีนาคม 2561  12:26:21 (IP : 49.49.248.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท


 Robert    9 มีนาคม 2561  10:33:24 (IP : 49.49.243.XXX)


8.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1959 (ชุดที่2)

# Grey plate

# Grey shielding plate

# D getter halo

# GA2 Delta 9G, 9H, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,500.00 มี 2คู่

 


 Robert    11 มีนาคม 2561  15:38:12 (IP : 223.206.239.XXX)


8.1 ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1959 (ชุดที่2)

# Grey plate

# Grey shielding plate

# D getter halo

# GA2 Delta 9G, 9H, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,500.00 มี 2คู่


 Robert    11 มีนาคม 2561  15:38:43 (IP : 223.206.239.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท


 Robert    14 มีนาคม 2561  7:42:50 (IP : 223.206.241.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท


 Robert    29 มีนาคม 2561  8:37:13 (IP : 58.8.219.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS.ครั้งละ 50บาท


 Robert    5 เมษายน 2561  10:42:52 (IP : 49.49.245.XXX)


5.ECC88/6DJ8 HP label by Amperex, Holland, Tube pairs

# Grey plate

# Grey shielding plate

# O getter halo

# Match code GA7 delta 3C2

# วัดเทสหลอด >98

ขายคู่ละ @2,000.00 มี 2คู่

ขายแล้ว 1คู่ เหลือ 1คู่


 Robert    17 เมษายน 2561  16:05:09 (IP : 223.206.237.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ