วันศุกร์ ที่ 22 ธค. 2560 ขายแผ่นเสียง 12 นิ้ว ลูกทุ่ง สตริง / ขายแผ่น CD ลูกทุ่ง สตริง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:17:00 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 47 ราคา 90 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:17:59 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:18:57 (IP : 171.97.129.XXX)


47


 อัญชัน    22 ธันวาคม 2560  15:19:15 (IP : 1.10.150.XXX)


รายการที่ 48 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:20:17 (IP : 171.97.129.XXX)


48


 อัญชัน    22 ธันวาคม 2560  15:21:05 (IP : 1.10.150.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:21:05 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 49 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:22:27 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:22:55 (IP : 171.97.129.XXX)


49


 อัญชัน    22 ธันวาคม 2560  15:22:57 (IP : 1.10.150.XXX)


รายการที่ 50 ราคา 90 บาท 5 เพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:24:15 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:25:21 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 51 ราคา 150 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:26:35 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:27:12 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 52 ราคา 90 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:28:14 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:29:37 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 53 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:31:18 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:32:58 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 54 ราคา 150 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:33:49 (IP : 171.97.129.XXX)


แผ่น/ปก


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:34:35 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกหลัง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:35:37 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 55 ราคา 100 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:36:39 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:38:09 (IP : 171.97.129.XXX)


รายดการที่ 56 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:39:26 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:40:30 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 57 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:42:01 (IP : 171.97.129.XXX)


ชือ่เพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:43:59 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 58 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:45:51 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:47:25 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 59 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:49:16 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:49:54 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 60 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:51:31 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:52:59 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 61 ราคา 90 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:55:14 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:56:25 (IP : 171.97.129.XXX)


รายกรที่ 62 ราคา 100 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  15:59:09 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกด้านใน


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:00:03 (IP : 171.97.129.XXX)


ปก


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:01:13 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกหลัง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:02:08 (IP : 171.97.129.XXX)


62


 อัญชัน    22 ธันวาคม 2560  16:02:32 (IP : 1.10.150.XXX)


รายการที่ 63 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:03:30 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:06:17 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ื 64 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:07:26 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:08:25 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 65 ราคา 70 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:09:47 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:11:01 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 66 ราคา 90 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:13:01 (IP : 171.97.129.XXX)


แผ่น


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:14:03 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:15:09 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 67 ราคา 90 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  16:17:36 (IP : 171.97.129.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ