วันศุกร์ ที่ 22 ธค. 2560 ขายแผ่นเสียง 12 นิ้ว ลูกทุ่ง สตริง / ขายแผ่น CD ลูกทุ่ง สตริง

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

รายการที่ 1 ปกVG แผ่นVG++ราคา 290 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:42:13 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:42:38 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกหลัง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:43:00 (IP : 171.97.129.XXX)


รายดารที่ 2 ปกVG แผ่นVG++ราคา 150 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:44:02 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:44:35 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 3 ปกVG แผ่นVG++ราคา 190 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:45:13 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:45:39 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 4 ปกไท่มี แผ่นVG+ราคา 100 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:46:24 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:46:56 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 5 ปกVG แผ่นVG++ราคา 2000 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:47:40 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกด้านใน


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:48:04 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกด้านใน


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:48:28 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:48:51 (IP : 171.97.129.XXX)


แผ่นคู่


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:49:27 (IP : 171.97.129.XXX)


ปก


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:50:05 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 6 ปกVG แแผ่นVG+ราคา 90 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:50:56 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:52:00 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 7 ปกไม่มี แผ่นVG ราคา 1250 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:52:44 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:53:12 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 8 ปกVG แผ่นVG++ราคา 130 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:58:36 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:59:06 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  10:59:39 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกหลัง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:00:07 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 9 ปกVG แผ่นVG++ราคา 290 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:00:56 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 3 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:06:31 (IP : 171.97.129.XXX)


3, 6


 surapong    22 ธันวาคม 2560  11:06:52 (IP : 115.87.104.XXX)


รายการที่ 5 / 7 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:14:14 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:21:23 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:32:45 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกหลัง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:33:53 (IP : 171.97.129.XXX) MrUniteD    22 ธันวาคม 2560  11:36:49 (IP : 125.27.6.XXX)


9


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:36:49 (IP : 171.97.129.XXX)


9


 MrUniteD    22 ธันวาคม 2560  11:37:09 (IP : 125.27.6.XXX)


รายการที่ 9 ปกVG แผ่นVG++ราคา 170 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:42:04 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:43:46 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 10 นราธิป ครับ ขอแก้ไขรายการ


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:45:41 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 11 ปก/แผ่นVG มีรอยโดยรวม มีเสียงรบกวน ราคา 350 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:46:57 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:48:26 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:54:46 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกหลัง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:57:32 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 2 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    22 ธันวาคม 2560  11:58:41 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 12 ปกVG แผ่นVG+ราคา 130 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:01:26 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:08:24 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:14:16 (IP : 171.97.129.XXX)


ปกหลัง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:22:27 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 13 ปกไม่มี แผ่นVG ราคา 120 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:25:05 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:26:37 (IP : 171.97.129.XXX)


รายการที่ 14 ปกVG แผ่นVG++ราคา 120 บาท


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:28:47 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:34:29 (IP : 171.97.129.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    22 ธันวาคม 2560  12:35:02 (IP : 171.97.129.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ