DRIVER เสียงแหลม NANOVA

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เจ้าของใช้ไม่นาน (งานดนตรี ) เสียงดีครับ เล่นได้อเนกประสงค์ ไม่มีปาก ขายคู่ละ 450.-ส่ง 50.-

โทร 081 926 5859

-


 TH08    9 ธันวาคม 2560  10:15:58 (IP : 182.232.106.XXX)


-


 TH08    9 ธันวาคม 2560  10:33:03 (IP : 182.232.106.XXX)


มี 4 คู่


 TH08    9 ธันวาคม 2560  10:48:29 (IP : 182.232.106.XXX)


-


 TH08    9 ธันวาคม 2560  21:02:09 (IP : 182.232.28.XXX)


ซื้อ 1 คู่ครับ

0865709353


 1111    10 ธันวาคม 2560  4:45:01 (IP : 58.9.70.XXX)


รับทราบครับคุณ 1111

กรุงไทย 027 135 1268  ธนา


 TH08    10 ธันวาคม 2560  16:45:40 (IP : 182.232.28.XXX)


โอนแล้วครับ (ช่วงเช้า )

ส่ง    พรณรงค์ บุญขันธ์ 

9/1 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 10/5 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel.0865709353


 1111    11 ธันวาคม 2560  12:35:14 (IP : 58.9.71.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ