เครื่องขยาย Technics SA-R117

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

หน้าปัดไม่มีไฟโชว์ แต่มีเสียงดังข้างเดียง ไปซ่อมเอาครับ

ขาย 1000บาท รวมส่งครับ

081-9108483

line..rungsai3

ยังไม่เคยซ่อมมาครับ


 รุ่งสายสาม    8 ธันวาคม 2560  1:22:56 (IP : 171.99.160.XXX)


Kiss


 รุ่งสายสาม    8 ธันวาคม 2560  1:23:17 (IP : 171.99.160.XXX)


Foot in mouth


 รุ่งสายสาม    8 ธันวาคม 2560  1:23:46 (IP : 171.99.160.XXX)


Laughing


 รุ่งสายสาม    8 ธันวาคม 2560  1:24:15 (IP : 171.99.160.XXX)


Laughing


 รุ่งสายสาม    8 ธันวาคม 2560  1:24:41 (IP : 171.99.160.XXX)


Laughing


 รุ่งสายสาม    8 ธันวาคม 2560  1:25:00 (IP : 171.99.160.XXX)


Laughingเอาไปซ่อม หรือเป็นอะไหร่ครับ


 รุ่งสายสาม    8 ธันวาคม 2560  1:26:24 (IP : 171.99.160.XXX)


Smile


 รุ่งสายสาม    9 ธันวาคม 2560  1:48:09 (IP : 58.8.152.XXX)


800


 รุ่งสายสาม    10 ธันวาคม 2560  0:40:16 (IP : 58.8.153.XXX)


Wink


 รุ่งสายสาม    11 ธันวาคม 2560  0:50:03 (IP : 58.8.152.XXX)


Tongue out


 รุ่งสายสาม    12 ธันวาคม 2560  0:18:06 (IP : 171.99.161.XXX)


Tongue out


 รุ่งสายสาม    12 ธันวาคม 2560  0:18:08 (IP : 171.99.161.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ