โปรดอ่านกติกาการลงขายสินค้า

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

มีบางท่านยังลงโพสต์ขายสินค้าละเมิดกฎกติกา

สำหรับสมาชิกทั่วไป ลงโพสต์ขายสินค้าได้ไม่เกินอาทิตย์ละ 1 กระทู้เท่านั้น ส่วนสมาชิผู้ค้าสามารถลงโพสต์ขายได้ไม่เกิน 5 กระทู้ต่อวันเพื่อให้สมาชิกผู้อื่นลงขายบ้างเฉลี่ยกันไป 

จำนวนกระทู้นั้นหมายรวมทั้งการโพสต์และการ up กระทู้ตนเองด้วย 

หากสมาชิกผู้ค้าท่านใดยังละเมิดกฎระเบียบ ทางเวปจะตัดสมาชิภาพของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ

ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ