วันอังคาร ที่ 14 พ.ย 2560 ขายแผ่น 12 นิ้ว ลูกทุง สตริง / ขายแผ่น 7 นี้ว ลูกทุ่ง ลูกทุ่งหมอลำ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณสำหรับพื้นที่ และทุกท่านที่เข้าดูในกระทู้ครับ

รายการที่ 57 ปกVG แผ่นVG+ราคา 120 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:21:47 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:23:13 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:24:31 (IP : 58.11.84.XXX)


55


 สี่เก้า    14 พฤศจิกายน 2560  16:25:19 (IP : 110.164.161.XXX)


ปกหลัง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:25:32 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 58 ปกVG แผ่นVG+ราคา 120 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:28:52 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่  44 / 53 ส่งข้อความจองแล้ว


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:30:59 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:32:10 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:32:49 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:33:51 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 59 ปกVG แผ่นVG++ราคา 690 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:34:58 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:36:44 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 60  ปกVG+แผ่นVG++ราคา 350 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:38:23 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:39:46 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:40:32 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:41:20 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 61 ปกVG แผ่นVG++ราคา 190 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:43:03 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:44:21 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:45:34 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:46:51 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 62 ปกVG แผ่นVG+ราคา 250 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:49:27 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:54:03 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:55:15 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 63 ปกVG แผ่นVG+ราคา 120 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:56:45 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:57:59 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 64 ปกVG+แผ่นVG++ราคา 120 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  16:59:17 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:00:29 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 65 ปกVG แผ่นVG++ราคา 290 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:02:05 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 66 ปกVG แผ่น VG ราคา 190 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:03:44 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:04:54 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 67 ปกไม่มี แผ่นVG+ราคา 150 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:09:15 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:09:47 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 68 ปก/แผ่นVG++ราค 8500 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:10:51 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:11:30 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 69 ปกไม่ทำ แผ่นVG+++ ราคา 3500 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:12:23 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:12:47 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:13:18 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่ 70 ปก/แผ่นVG++ราคา 9500 บาท


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:14:41 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกด้านใน


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:15:08 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:15:31 (IP : 58.11.84.XXX)


ชื่อเพลง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:15:55 (IP : 58.11.84.XXX)


ปกหลัง


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:16:21 (IP : 58.11.84.XXX)


ขอขอบคุณ WEB THAIGRAMOPHONE ที่มีพื้นที่ให้ได้ซื้อขาย กันมาถึงทุกวันนี้ ขอบพระคุณท่านที่มีอุปการะคุณ ทุกท่านที่สนับสนุน สั่งสอน แนะนำ มาด้วยดีตลอด ขอบพระคุณมากครับ


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  17:18:49 (IP : 58.11.84.XXX)


52,56


 พร้อมสิน    14 พฤศจิกายน 2560  18:35:01 (IP : 49.48.30.XXX)


รับจองทุกท่านที่โพสจอง โทรจอง และส่งข้อความจอง ขออนุญาตสรุปรับจองให้อีกครั้ง ขอบพระคุณมากครับที่สนับสนุน


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  18:41:55 (IP : 58.11.84.XXX)


รับจองรายการที่ 45  /  64  ส่งข้อความจองแล้ว


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  19:23:03 (IP : 58.11.84.XXX)


รายการที่  58; ส่งข้อความจองแล้ว


 nat09    14 พฤศจิกายน 2560  21:07:59 (IP : 58.11.84.XXX)


รับจองรายการที่  1  / 2 / 17  /  28 / 55  พี่  สี่เก้า   ขอบพระคุณครับ


 nat09    16 พฤศจิกายน 2560  21:57:58 (IP : 171.97.154.XXX)


รับจองรายการที่ 52 / 56 พี่ พร้อมสิน ขอบพระคุณมากครับ


 nat09    19 พฤศจิกายน 2560  14:48:42 (IP : 58.11.85.XXX)


รายการที่ 32 ฟ้อน 32 ท่า ส่งข้อควาจองแล้วครับ


 nat09    30 พฤศจิกายน 2560  19:59:50 (IP : 115.87.117.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ