Vintage รวม 3 รายการ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

Cool

1. เลนส์ถ่ายรูปเก่า เอามาแปลงใส่กล้องถ่ายรูป เมาท์ M4/3 หรือเมาท์เลนส์แบบอื่นๆ สวยสมบูรณ์ ราคา 1800 บาท


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:07:17 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:07:34 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:07:48 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:08:05 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:08:21 (IP : 1.1.163.XXX)


2. ขั้วเสียบหลอดไฟแบบหนีบ งานเก่าของ Leviton เป็นทองเหลือง made in usa ราคา 350 บาท


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:09:19 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:09:41 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:10:09 (IP : 1.1.163.XXX)


3. ของเล่นโบเกม่อน แกว่งไปมามีไฟขึ้นเป็นรูปตัวการ์ตูนต่างๆ จากโบเกม่อน ราคา 300 บาท


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:18:50 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:19:08 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:19:26 (IP : 1.1.163.XXX)


.


 pkmmod    25 กันยายน 2560  21:19:40 (IP : 1.1.163.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ