ความเอ๋ยความหลัง.........จากหนังสือภาษาไทย ป.4 หลักสูตร 2503

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ได้มาทั้งเล่มครบหน้า......มีปลวกมาเยี่ยมถึงหน้า 36

ปกรูปวาด