Nakamichi CR-5 ขายเป็นอะไหล่, แอมป์หลอด Aconatic (ไฮบริจ) ปรับลดราคา

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

1. Nakamichi CR-5 ขายเป็นอะไหล่ ราคา 2000.-

2. แอมป์หลอด Aconatic ใช้ได้ปกติ เพิ่งเปลี่ยนโวลลุ่ม ราคา 3000.-

โทร 095-9255185

-


 kimmy    21 พฤษภาคม 2560  11:44:17 (IP : 182.232.239.XXX)


-


 kimmy    21 พฤษภาคม 2560  11:49:48 (IP : 182.232.239.XXX)


-


 kimmy    21 พฤษภาคม 2560  11:49:56 (IP : 182.232.239.XXX)


-


 kimmy    21 พฤษภาคม 2560  11:50:22 (IP : 182.232.239.XXX)


จอง1ครับ086-8469062


 got006    21 พฤษภาคม 2560  12:33:32 (IP : 223.204.234.XXX)


Nakamichi ขายให้ท่าน got006 แล้ว  รอส่ง 

ขอบคุณครับ


 kimmy    22 พฤษภาคม 2560  16:10:01 (IP : 182.232.228.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ