+++10 พฤษภาคม 2560 ขายแผ่นเสียงspeed45 เพลงไทย/สากล และซีดี น่าสนใจจร้า+++

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ยินดีต้อนรับสู่กระทู้jikky ค๊า

ท่านที่สนใจ กรุณาจองหน้ากระทู้พร้อมเบอร์โทร  หรือติดต่อสอบถามที่ 081 5365718 คุณจิ๊ก

ค่าจัดส่งพัสดุลงทะเบียน 50 บาท

โอนเงินธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  826 038145 1 ชื่อ จีรภา มณีเศวต

 

ขายแผ่นเสียงspeed45 เพลงไทย จำนวน 20 แผ่น

ปกแจกสีน้ำตาล สภาพแผ่นVG

ราคาแผ่นละ 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:48:01 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 1 รุ่งฤดี + ธานินทร์

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:54:04 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:54:28 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 2  ธานินทร์ + สุเทพ

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:54:52 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:55:26 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 3 สวนสน + เผ่าพันธ์

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:55:58 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:56:12 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 4  สวลี + บุษยา + สุเทพ

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:56:44 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:57:04 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 5  อุไรวรรณ + บำรุง

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:57:40 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:57:53 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 6 ชัยรัตน์ เทียบเทียม

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:58:34 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:58:51 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 7  เศรษฐา ศิระฉายา

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:59:27 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  8:59:43 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 8  ดาวใจ + ทนงศักดิ์

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:01:30 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:02:14 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 9 ธานินทร์ + ชรัมภ์

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:02:38 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:03:06 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 10  ดาวใจ ไพจิตร

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:04:07 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:04:25 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 11  รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:05:49 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:10:23 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:11:06 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 12  ธานินทร์ + จินตนา

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:13:07 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:13:21 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 13  พิมพ์ใจ + บุษยา

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:17:11 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:17:47 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 14 สวลี + นภาพิศ

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:18:46 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:20:38 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 15  ธานินทร์ อินทรเทพ

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:21:11 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:21:26 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 16  ชรัมภ์ + ดาวใจ + สุเทพ

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:21:54 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:22:10 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 17  ฉันทนา + เศรษฐา

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:22:37 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:23:19 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 18 สีตลา เรืองศิริ

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:23:44 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:24:11 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 19 ดอน สอนระเบียบ

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:24:44 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:25:04 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 20 เศรษฐา + จินตนา

ราคา 70 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:25:35 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:26:07 (IP : 1.10.152.XXX)


ขายแผ่นเสียงเพลงสากล จำนวน 40 แผ่น

ปกแจกสีน้ำตาล  สภาพแผ่นโดยรวม VG  

ราคาแผ่นละ 50 บาทค่ะ


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:28:09 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 21  ราคา 50 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:29:03 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:30:01 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 22  ราคา 50 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:30:19 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:30:34 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 23  ราคา 50 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:30:53 (IP : 1.10.152.XXX)


หน้า 2


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:31:09 (IP : 1.10.152.XXX)


แผ่นที่ 24  ราคา 50 บาท


 jikky    10 พฤษภาคม 2560  9:31:26 (IP : 1.10.152.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ