เปิดร้านขายแผ่นครับ วันที่ 20 เม.ย. 2560 ...12 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รับจองทุกฯท่านครับ

ไม่ไใช่สมาชิก โทร 085-0254589 ---หรือ---

ID LINE  stmv.m   หรือ   lym.m

รับจอง 3 วันนะครับ ไม่ใช่สมาชิก รับจอง 2 วัน

เกินนั้น สามารถขายให้ คิว 2 (ถ้ามี)

มีค่าส่ง ลงทะเบียน 50 บาท EMS 100 บาท ....3 แผ่นขอส่งEMS นะครับ

จองแล้วขอเบอร์โทรยืนยันสิทธิ์ด้วย

ลูกค้าเก่าไม่ต้องครับ

โอนเงินแล้วขอที่อยู่จัดส่งด้วย โอนเงินที่....

ธ.กรุงเทพ 758-0-12980-2 ธนพล

ธ.กรุงไทย 322-0-50641-0 ปาลิตา

ขอบคุณ ลุงพง และ ไทยกราโมโฟนเป็นอย่างสูง ที่เอื้อเฟือพื้นที่

1.

ปกแจก แผ่น vg/vg+

1500 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  16:57:00 (IP : 101.51.33.XXX)


2.

ปกแจก แผ่น vg+

3000 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  16:57:59 (IP : 101.51.33.XXX)


3.

ปกแจก แผ่น vg+-++

2000 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  16:59:22 (IP : 101.51.33.XXX)


4.

ปกแจก(ไม่ทำปก) แผ่น vg++

1800 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:00:30 (IP : 101.51.33.XXX)


5.

ปกแจก แผ่น nm มีใบประกอบแผ่น

1700 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:02:31 (IP : 101.51.33.XXX)


6.

ปก vg++ แผ่น vg+

3000 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:03:38 (IP : 101.51.33.XXX)


7.

ปก vg++ แผ่น mint

2200 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:04:58 (IP : 101.51.33.XXX)


8.

ปก vg++ แผ่น nm

2800 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:06:20 (IP : 101.51.33.XXX)


9.

ปก vg++ แผ่น vg++-nm

1500 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:07:31 (IP : 101.51.33.XXX)


10.

ปกแจก(ไม่ทำปก) แผ่น vg+-++

1200 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:08:30 (IP : 101.51.33.XXX)


11.

ปก vg++ แผ่น nm

400 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:09:21 (IP : 101.51.33.XXX)


12.

ปกแจก แผ่น nm

350 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:10:17 (IP : 101.51.33.XXX)


13.

ปก vg++ แผ่น vg++

700 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:11:23 (IP : 101.51.33.XXX)


14.

ปกแจก แผ่น nm

550 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:12:23 (IP : 101.51.33.XXX)


15.

ปก vg++มีเทปกาว 2 ด้าน แผ่น nm

700 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:13:31 (IP : 101.51.33.XXX)


16.

ปกแจก แผ่น nm

200 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:15:43 (IP : 101.51.33.XXX)


17.

ปก vg++ แผ่น vg+-++ (สุนารี ราชสีมา ร้องแก้กับ ศรเพชร)

300 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:16:59 (IP : 101.51.33.XXX)


18.

ปก vg++ แผ่น vg++-nm

500 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:17:52 (IP : 101.51.33.XXX)


คุณ สัญญา จองแผ่นที่ 4 ขอบคุณครับ

รับจองทุกท่านนะครับ แต่...ขอไปรับจองตอนท้าย


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:18:56 (IP : 101.51.33.XXX)


19.

ปก vg+ แผ่น vg++-nm

500 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:19:52 (IP : 101.51.33.XXX)


20.

ปกแจก แผ่น  vg++

300 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:20:51 (IP : 101.51.33.XXX)


21.

ปก vg++ แผ่น mint

200 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:22:30 (IP : 101.51.33.XXX)


22.

ปกแจก แผ่น vg++-nm ดนตรีเดิม เพลงดัง

350 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:23:38 (IP : 101.51.33.XXX)


23.

ปกแจก แผ่น vg++

250 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:24:23 (IP : 101.51.33.XXX)


24.

ปก vg++ แผ่น vg++

250 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:25:53 (IP : 101.51.33.XXX)


25.

ปก vg+ แผ่น mint

250 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:27:01 (IP : 101.51.33.XXX)


26.

ปกแจก แผ่น vg+

150 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:28:06 (IP : 101.51.33.XXX)


27.

ปกแจก แผ่น vg++

150 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:28:58 (IP : 101.51.33.XXX)


28.

ปก vg++ แผ่น vg++

200 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:29:51 (IP : 101.51.33.XXX)


29.

ปก vg++ แผ่น vg++-nm

250 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:30:46 (IP : 101.51.33.XXX)


30.

ปก vg+ แผ่น nm

450 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:31:36 (IP : 101.51.33.XXX)


31.

ปก vg++ แผ่น nm

300 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:32:39 (IP : 101.51.33.XXX)


32.

ปก vg+ แผ่น vg+-++

150 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  17:34:35 (IP : 101.51.33.XXX)


33.

ปกแจก แผ่น nm

300 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:09:35 (IP : 101.51.33.XXX)


34.

ปก vg++ แผ่น vg++

250 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:10:22 (IP : 101.51.33.XXX)


35. 

ปกขาดตามรูป แผ่น vg++

450 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:11:58 (IP : 101.51.33.XXX)


36.

ปก vg+ แผ่น vg++

150 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:12:51 (IP : 101.51.33.XXX)


37.

ปก vg++ แผ่น vg++

300 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:14:22 (IP : 101.51.33.XXX)


38.

ปกแจก แผ่น vg++

150 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:15:17 (IP : 101.51.33.XXX)


39.

ปก vg แผ่น vg++

150 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:16:17 (IP : 101.51.33.XXX)


40.

ปกแจก แผ่นตัด แผ่น vg+++

300 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:16:58 (IP : 101.51.33.XXX)


41.

ปก vg แผ่น nm

150 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:17:59 (IP : 101.51.33.XXX)


42.

ปก vg++ แผ่น vg++

200 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:18:48 (IP : 101.51.33.XXX)


43.

ปกแจก แผ่นตัด 5 เพลง แผ่น vg++-nm

350 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:19:33 (IP : 101.51.33.XXX)


44.

ปก vg++ แผ่น vg++

300 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:20:33 (IP : 101.51.33.XXX)


45.

ปกแจก แผ่น vg++

1000 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:21:28 (IP : 101.51.33.XXX)


46.

ปกแจก แผ่น vg+-++

700 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:22:21 (IP : 101.51.33.XXX)


47.

ปกแจก(ไม่ทำปก) แผ่น vg+-++

600 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:23:12 (IP : 101.51.33.XXX)


48.

ปก vg++ แผ่น vg++-nm

350 บาท


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:23:58 (IP : 101.51.33.XXX)


ลงครบแล้วครับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาจองและชม


 s.t.m.v.    20 เมษายน 2560  19:24:51 (IP : 101.51.33.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ