รีโมท Sony

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

รีโมท Sony

ราคา 220 บาท (รวมส่ง)
ติดต่อ ชนะศักดิ์ เบอร์ 081-315-8919

001 รีโมท SONY รุ่น RM-U215

ใช้กับ SONY HT-K215, SONY TA-VE215 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:06:07 (IP : 110.77.219.XXX)


001 รีโมท SONY รุ่น RM-U215


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:06:38 (IP : 110.77.219.XXX)


002 รีโมท SONY รุ่น RMT-D109J

ใช้กับ SONY DVP-F11 DVD Player หรือรุ่นใกล้เคียงได้

ตัวหนังสือบนรีโมทเป็นภาษาญี่ปุ่น


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:10:21 (IP : 110.77.219.XXX)


002 รีโมท SONY รุ่น RMT-D109J

ใช้กับ SONY DVP-F11 DVD Player หรือรุ่นใกล้เคียงได้

ตัวหนังสือบนรีโมทเป็นภาษาญี่ปุ่น

 

แก้ไขรูปครับ


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:11:04 (IP : 110.77.219.XXX)


002 รีโมท SONY รุ่น RMT-D109J


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:11:31 (IP : 110.77.219.XXX)


003 รีโมท SONY รุ่น RMT-CA01

ใช้กับ SONY CMT-A01MD หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:12:54 (IP : 110.77.219.XXX)


003 รีโมท SONY รุ่น RMT-CA01


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:13:10 (IP : 110.77.219.XXX)


004 รีโมท SONY รุ่น RM-S515

ใช้กับ SONY FH311R, 313R, 313R2, 515R, HST515 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:16:30 (IP : 110.77.219.XXX)


005 รีโมท SONY รุ่น RMT-D108E

ใช้กับ เครื่องเล่น DVD SONY DAC 24 Bit
รุ่น DVP-K330, DVP-K333 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:18:49 (IP : 110.77.219.XXX)


005 รีโมท SONY รุ่น RMT-D108E


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:19:07 (IP : 110.77.219.XXX)


006 รีโมท SONY รุ่น RM-SV210


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:20:59 (IP : 110.77.219.XXX)


007 รีโมท SONY รุ่น RM-SV700

ใช้กับ SONY MHC-V700, MHC-V70, MHC-V800 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:22:53 (IP : 110.77.219.XXX)


007 รีโมท SONY รุ่น RM-SV700


 hallo12    23 มีนาคม 2560  19:23:30 (IP : 110.77.219.XXX)


Cool


 hallo12    27 มีนาคม 2560  0:09:30 (IP : 110.78.150.XXX)


008 รีโมท SONY RM-SV235
ใช้กับ SONY MHC-RV2 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    8 มิถุนายน 2560  19:55:30 (IP : 110.78.172.XXX)


008 รีโมท SONY RM-SV235
ใช้กับ SONY MHC-RV2 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    8 มิถุนายน 2560  19:55:43 (IP : 110.78.172.XXX)


009 รีโมท SONY RMT-D183
ใช้กับเครื่องเล่น DVD แบบพกพา SONY รุ่น DVP-FX850 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    8 มิถุนายน 2560  20:27:23 (IP : 110.78.172.XXX)


009 รีโมท SONY RMT-D183
ใช้กับเครื่องเล่น DVD แบบพกพา SONY รุ่น DVP-FX850 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    8 มิถุนายน 2560  20:27:32 (IP : 110.78.172.XXX)


001 รีโมท SONY รุ่น RM-U215

ขายแล้วครับ


 hallo12    10 มิถุนายน 2560  16:29:57 (IP : 116.58.236.XXX)


004 รีโมท SONY รุ่น RM-S515

ขายแล้วครับ


 hallo12    18 มิถุนายน 2560  20:06:10 (IP : 110.78.150.XXX)


003 รีโมท SONY รุ่น RMT-CA01

ขายแล้วครับ


 hallo12    19 มิถุนายน 2560  18:37:50 (IP : 110.78.172.XXX)


008 รีโมท SONY RM-SV235

ขายแล้วครับ


 hallo12    19 มิถุนายน 2560  20:39:45 (IP : 110.78.172.XXX)


010 รีโมท SONY RMT-D177P
ใช้กับ SONY DVD รุ่น DVP-K80P, DVP-K82P และรุ่นใกล้เคียง


 hallo12    10 กรกฎาคม 2560  2:06:31 (IP : 119.42.68.XXX)


010 รีโมท SONY RMT-D177P


 hallo12    10 กรกฎาคม 2560  2:06:51 (IP : 119.42.68.XXX)


011 รีโมท SONY ไม่ระบุรุ่น
หน้าตาจะใกล้เคียงกับรุ่น RM-S515 แต่คุมเทปได้ 2 หน้า
ใช้กับ SONY ตระกูล FH หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    20 กรกฎาคม 2560  0:21:12 (IP : 110.77.236.XXX)


007 รีโมท SONY รุ่น RM-SV700

ขายแล้วครับ


 hallo12    22 กรกฎาคม 2560  21:36:37 (IP : 116.58.236.XXX)


012 รีโมท SONY RM-SV236

ใช้งานได้กับชุดคอมโป SONY รุ่น HCD-GN70V, HCD-RV50, HCD-RV60, MHC-GN70V, MHC-RV50, MHC-RV60


 hallo12    12 มีนาคม 2561  20:30:08 (IP : 124.122.16.XXX)


013 รีโมท SONY RM-SV370AV


 hallo12    12 มีนาคม 2561  20:31:46 (IP : 124.122.16.XXX)


014 รีโมท SONY RM-SP320
ใช้งานได้กับชุดโฮมเธียเตอร์ SONY รุ่น DAV-LF1, DAV-LF10, HCD-LF1, HCD-LF10


 hallo12    25 เมษายน 2561  23:03:21 (IP : 124.122.16.XXX)


012 รีโมท SONY RM-SV236

013 รีโมท SONY RM-SV370AV

ขายแล้วครับ


 hallo12    26 เมษายน 2561  17:12:31 (IP : 171.97.73.XXX)


014 รีโมท SONY RM-SP320

ขายแล้วครับ


 hallo12    2 พฤษภาคม 2561  17:57:39 (IP : 124.122.63.XXX)


015 รีโมท SONY RM-SM90 (ของใหม่เบิกศูนย์ฯเก็บไว้จนลืม)
ใช้ได้กับชุด คอมโปของ SONY รุ่น CMT-M90, SONY CMT-M90DVD, SONY HCD-M90


 hallo12    9 มกราคม 2562  7:21:58 (IP : 58.8.33.XXX)


005 รีโมท SONY รุ่น RMT-D108E

ขายแล้วครับ


 hallo12    19 มกราคม 2562  8:15:24 (IP : 58.8.33.XXX)


016 รีโมท SONY RM-S75
ใช้ได้กับ SONY MHC-EX5, TA-EX5, ST-EX10, CDP-EX10 (ตรงรุ่น)


 hallo12    1 มีนาคม 2562  9:38:00 (IP : 124.122.14.XXX)


017 รีโมท SONY รุ่น RM-SRV1

ใช้ได้กับ SONY MHC-RV22, MHC-RV55, MHC-RV222, MHC-RV555, MHC-RG22,

MHC-RG55, MHC-RG222, MHC-RG333, MHC-RG555 หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    21 มีนาคม 2562  1:18:37 (IP : 124.122.14.XXX)


018 รีโมท SONY รุ่น RM-SW55

ใช้ได้กับ SONY MHC-W55 (ตรงรุ่น) หรือรุ่นใกล้เคียงได้


 hallo12    21 กันยายน 2562  1:45:45 (IP : 171.96.220.XXX)


019 รีโมท SONY RM-SCD31

ใช้ได้กับเครื่องเสียง SONY รุ่น CMT-DH3, CMT-DH30, CMT-DH50, CMT-DH5BT,

HCD-DH,3 HCD-DH5BT

รุ่นที่ใช้แทนกันได้ CMT-BX1, CMT-BX5BT, CMT-EH15, CMT-NV-GS10, HCD-EH15 และรุ่นใกล้เคียง


 hallo12    3 ธันวาคม 2562  3:04:47 (IP : 124.122.15.XXX)


020 รีโมท SONY RM-AMU051

ใช้ได้กับเครื่องเสียง SONY รุ่น WHG-SLK1i, WHG-SLK2i WHG-SLK2iV


 hallo12    3 ธันวาคม 2562  6:33:00 (IP : 124.122.15.XXX)


021 รีโมท SONY SONY M43A

ใช้ได้กับเครื่องเล่น VIDEO CD / CD / LD PLAYER ของ SONY ได้หลายรุ่น


 hallo12    3 ธันวาคม 2562  6:37:18 (IP : 124.122.15.XXX)


022 รีโมท SONY RMT-F88V

ใช้ได้กับเครื่อง เล่น CD / VIDEO CD ของ SONY รุ่น MCE-S78, MCE-S78K และรุ่นใกล้เคียง


 hallo12    3 ธันวาคม 2562  6:46:40 (IP : 124.122.15.XXX)


022 รีโมท SONY RMT-F88V

ใช้ได้กับเครื่อง เล่น CD / VIDEO CD ของ SONY รุ่น MCE-S78, MCE-S78K และรุ่นใกล้เคียง


 hallo12    3 ธันวาคม 2562  6:48:26 (IP : 124.122.15.XXX)


023 SONY RM-S140

ใช้ได้กับเครื่องเสียง SONY รุ่น FHB610, FHB70CD, FHB77CD, FHB77CD/HC, HCDH1400, HCDH70, HCDH77 และรุ่นใกล้เคียง


 hallo12    3 ธันวาคม 2562  8:48:31 (IP : 124.122.15.XXX)


018 รีโมท SONY รุ่น RM-SW55

ขายแล้วครับ


 hallo12    4 ธันวาคม 2562  1:16:11 (IP : 171.101.101.XXX)


024  รีโมท SONY RM-SD50

ใช้ได้กับเครื่องเสียง SONY รุ่น SONY HCDG3100, HCDD170, HCDD270, HCDRX30, HCDG1100. HCDG3100, HCDH331, HCDRX30, HCDRX33,LBTD570, LBTG3100, LBTG1100, HCDD570, HCDD170, HCDN350, HCDN355, HCDN455, LBTD27, LBTD57, LBTD170, LBTD270, LBTD570,LBTN255, LBTN355, LBTG1000, LBTG1100, LBTG3100, MHCD7, MHC331, MHCRX30, RMS025,  RMSE2AV และ DVPS530D


 hallo12    4 ธันวาคม 2562  7:20:37 (IP : 171.101.101.XXX)


025 รีโมท SONY RM-SR5

ใช้ได้กับเครื่องเสียง SONY รุ่น HCD-RX66, HCD-RXD5, HCD-RXD9, MHC-RX66, MHC-RXD5, MHC-RXD9, MHC-GRX66 (ตรงรุ่น)

และยังใช้ได้กับรุ่น MHC-GRX5 , MHC-GRX66 , MHX-RX66 , MHC-RXD5 , MHC-RXD9, HCCRX66, HCDGRX5, HCDGRX50,HCDGRX9900, HCDRX77, HCDRXD80, HCDRXD9, HDCRX66, LBTXG500, MHCGRX5, MHCGRX66, MHCRDX9,MHCRX56, MHCRX6, MHCRX66, MHCRX77, MHCRXD5, MHCRXD80, MHCRXD9, MHCW555, MHCWX5, RMSR5SILV, RX66,HCD-D20, HCD-D390, HCD-D590, HCD-D690, HCD-D790, HCD-D990, HCD-G3300, HCD-G5500, HCD-XB3, LBT-D60, LBT-XB3,LBT-XB6, LBT-XB600, MHC-D60, MHC-GR7, MHC-GR7J, MHC-RX70HCD-RX70, HCD-790, D191, HCD790, HCDD290, HCDD390,HCDD590, HCDD690, HCDD790, HCDD990, HCDG33, HCDG3300, HCDG55, HCDG5500, HCDRX70, HCDW900AV, HCDXB3,LBDT590, LBT690PKG, LBT990PKG, LBTD290, LBTD390, LBTD39D, LBTD590, LBTD690, LBTD690PKG, LBTD790, LBTD990,LBTG3300, LBTG5500, LBTS3000, LBTXB3, LBTXB4, LBTXB6, LBTXB600, LBTXB66K, MHCD60, MHCGR7, MHCGR7J, MHCRX70,MHCRX7AV, MHCRXD7AV, SONHCDD590, HCDD570, HCDN350, HCDN355, HCDN355K, HCDN455, LBTD57, LBTD570, LBTN355,LBTN355K, LBTN355KR, MHCD7, LBT-XB80AV, LBTXB80AVHCDDR4, HCDDR440, HCDDR5, HCDDR6, HCDGRX50, HCDGRX9900, HCDLX30, HCDLX5, HCDLX50, HCDLX6, HCDLX8,HCDLX90AV, HCDMG310AV, HCDMG510AV, HCDR670AV, HCDRG70AV, HCDRXD80, HCDRXD9, HCDW300, HCDW50,HCDW5000, HCDXB500, HCDXG500, LBTLX30, LBTLX50, LBTW300, LBTW5000, LBTXG500, MCCMG310AV, MCCMG641AV,MG310AV, MHCDX30, MHCG310AV, MHCM6510AV, MHCMG310AV, MHCMG319AV, MHCMG31AV, MHCMG5, MHCMG510A,MHCMG510AV, MHCMG510AVU2, MHCNG310AV, MHCRDX9, MHCRG4, MHCRG40, MHCRG440S, MHCRG70AV, MHCRXD5,MHCRXD80, MHCRXD9, RMSR5, RMSR5B, RMSR5BLAC, RMY105, D191, HCD790, HCDD290, HCDD390, HCDD590, HCDD690,HCDD790, HCDD990, HCDG33, HCDG3300, HCDG55, HCDG5500, HCDGR7, HCDRX70, HCDW900AV, HCDXB3K, HCDXB4K,HCDXB6K, HCXB30, LBT690PKG, LBT990PKG, LBTD290, LBTD390, LBTD39D, LBTD590, LBTD690, LBTD690PKG, LBTD790,LBTD990, LBTG3300, LBTG5500, LBTS3000, MHCD60, MHCRX70, MHCRX7AV, MHCRXD7AV, RMDS7, RMSD7, HCCD270,HCDD170, HCDD270, HCDG1100, HCDG3100, HCDH331, HCDRX30, HCDRX33, LBTD170, LBTD27, LBTD270, LBTG1000,LBTG1100, LBTG3100, MHC331, MHCRX30, RMS025, RMSE2AV, SONDVPS530D และอีกหลายรุ่น


 hallo12    4 ธันวาคม 2562  7:22:02 (IP : 171.101.101.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ