ภาพอันทรงคุณค่า...ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฉายพระรูปคู่ของในหลวงและพระราชินี งานเก่าแท้เกิน 40 ปี หลงเหลือจากร้านทำกระจกยุคนั้น

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมยากมาก ทั้งสองพระองค์ทรงฉายพระรูปคู่กัน ฉากหลังเป็นสัญญลักษณ์ราชวงศ์จักรีภายใต้พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ภาพขนาดใหญ่ ความกว้าง 15.5 นิ้ว ความสูง 21.25 นิ้วสีสันยังสดใส ขอบกระดาษเริ่มเหลืองจัดพิมพ์ในประเทศอังกฤษ  ทุกใบจะมีปั้ม LOG.No ตัวเลขไม่ซ้ำกัน (ปั๊มภายหลังในประเทศไทย) จัดพิมพ์ไม่มาก อายุภาพเกิน 40 ปี เจ้าของหวงมาก มี 2 เวอร์ชั่น ภาพเดียวกันแต่ต่างข้อความ

- ข้อความใต้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ระบุ "ทรงพระเจริญ" มี 5 ภาพ

- ข้อความใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ระบุ "ที่ระลึกในวันเสด็จนิวัตกรุงเทพพระมหานคร พุธที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2504" มี 5 ภาพ

ขายภาพละ 2,500 บาทรวมส่ง EMS ด้วยหลอดแกนกระดาษม้วน สนใจติดต่อเอสอาร์ 0818415699 ID LINE : SR5699

 

เวอร์ชั่น "ทรงพระเจริญ"


 surindan70    21 มกราคม 2560  18:50:48 (IP : 110.169.43.XXX)


-


 surindan70    21 มกราคม 2560  18:54:07 (IP : 110.169.43.XXX)


-


 surindan70    21 มกราคม 2560  18:57:50 (IP : 110.169.43.XXX)


-


 surindan70    21 มกราคม 2560  18:58:32 (IP : 110.169.43.XXX)


แถบสีเหลืองด้านล่าง ทรงพระเจริญ


 surindan70    21 มกราคม 2560  18:59:13 (IP : 110.169.43.XXX)


ด้านหลัง เนื้อกระดาษหนาพอสมควร


 surindan70    21 มกราคม 2560  18:59:45 (IP : 110.169.43.XXX)


พิมพ์จำนวนไม่มากในยุคนั้น ทุกใบมีปั๊มเลข LOG No ไม่ซ้ำกัน


 surindan70    21 มกราคม 2560  19:00:14 (IP : 110.169.43.XXX)


เวอร์ชั่น  "ที่ระลึกในวันเสด็จนิวัตกรุงเทพพระมหานคร พุธที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2504"


 surindan70    21 มกราคม 2560  19:09:25 (IP : 110.169.43.XXX)


-


 surindan70    21 มกราคม 2560  19:10:11 (IP : 110.169.43.XXX)


-


 surindan70    21 มกราคม 2560  19:14:56 (IP : 110.169.43.XXX)


มี LOG No. เลขไม่ซ้ำกันทุกภาพ


 surindan70    21 มกราคม 2560  19:16:56 (IP : 110.169.43.XXX)


-


 surindan70    21 มกราคม 2560  19:17:44 (IP : 110.169.43.XXX)


-


 surindan70    24 มกราคม 2560  12:14:05 (IP : 119.76.15.XXX)


-


 surindan70    21 กุมภาพันธ์ 2560  22:24:45 (IP : 110.168.54.XXX)


-


 surindan70    3 มีนาคม 2560  11:51:17 (IP : 119.76.15.XXX)


-


 surindan70    22 ตุลาคม 2560  12:38:27 (IP : 27.145.20.XXX)


-


 surindan70    27 ตุลาคม 2560  13:08:40 (IP : 124.122.7.XXX)


-


 surindan70    1 พฤศจิกายน 2560  22:13:22 (IP : 171.97.4.XXX)


-


 surindan70    4 พฤศจิกายน 2560  11:36:36 (IP : 61.90.80.XXX)


-


 surindan70    7 พฤศจิกายน 2560  16:15:55 (IP : 58.8.5.XXX)


-


 surindan70    10 พฤศจิกายน 2560  13:34:22 (IP : 171.99.252.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ