กฎกติกาในการประมูล

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

กฎกติกาในการประมูล

  1. สินค้าที่ลงประมูลในเวปบอร์ดนี้ต้องไม่เป็นสินค้าลามกอนาจาร  รวมทั้งต้องไม่เป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด
  2. การแจ้งสภาพสินค้าที่ลงประมูลนั้น ต้องชัดเจน ไม่คลุมเคลือ หรือเจตนาหลอกลวง  
  3. สินค้าที่ลงประมูลจะต้องแจ้ง –ราคาเริ่มต้นประมูล –กำหนดวันและเวลาที่สิ้นสุดการประมูลโดยถือเวลาที่ปรากฎจาก Web Server  
  4. การเพิ่มราคาประมูลแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามนี้

           4.1   ราคาเริ่มต้นประมูลตั้งแต่ 1 บาท ถึง 500 บาท  ราคาเพิ่มประมูลแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 30 บาท

           4.2   ราคาเริ่มต้นประมูลตั้งแต่ 501 บาท ถึง 1,000 บาท  ราคาเพิ่มประมูลแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาท

           4.3   ราคาเริ่มต้นประมูลตั้งแต่ 1,001 บาท ถึง 5,000 บาท  ราคาเพิ่มประมูลแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 70 บาท

           4.4   ราคาเริ่มต้นประมูลเกินกว่า 5,000 บาทขึ้นไป  ราคาเพิ่มประมูลแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท

     5. เรื่องค่าขนส่งสินค้า หากไม่มีการระบุในกระทู้ที่ลงประกาศประมูล ให้เป็นภาระของผู้ลงประมูล

     6. หากเกิดกรณีย์โต้แย้งหรือพิพาทโปรดแจ้งไปที่กระทู้  “แจ้งปัญหา และการร้องเรียนของสมาชิก Feed Back / Open Case” ในหน้าเวปบอร์ด ถาม-ตอบ

ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ