ขายหลอด ECC83/12AX7/5751

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายหลอด ECC83/12AX7/5751

 

1.ECC83/12AX7 Mullard, White label, Tube pairs, ปี 1961-62

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

# I61 B1D, I61 B2J4 Code

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,700.00

 

2.ECC83/12AX7 Mullard, Yellow label, Tube pairs, ปี 1963

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

# I61 B3A4, I61 B3L4 Code

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,700.00

 

3.ECC83/12AX7 Rheem/Mullard, Tube pairs, ปี 1964

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

#  I63 B4J1 , I63 B4J2  Code

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @4,500.00

 

4.ECC83/12AX7 Mullard, Tube pairs, ปี 1966-67

# Grey plate

# O getter

# I63 B6J2, I63 B7C4 Code

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @4,500.00

 

5.ECC83/12AX7 Mullard, Tube pairs, ปี 1965-70

# Grey plate

# O getter

#  I63 B1A3 , I63 B3A5 code

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @4,000.00

 

6.5751/12AX7 RCA, Tube pairs, ปี1959, Red label

# Back plate

# Triple mica

# Square tilt getter

# เป็นหลอดที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่น

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ  @4,500.00

 

7.USAF-5751/12AX7 GE, NOS tube (หลอดเกรดทหาร ชม.การใช้งาน 5,000 ขึ้นไป) ปี1962

# Grey plate

# Triple mica

# O getter tilt

# เป็นหลอดที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่น

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,800.00 มี 1คู่

 

8.5751/12AX7 GE, Tube pairs, ปี1960

# Grey plate

# Triple mica

# O getter tilt

# เป็นหลอดที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่น

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @3,500.00 มี 1คู่

 

9.12AX7/ECC83 WURLITZER by GE, Tube pairs

# Long grey plate

# O getter

# Match code 

# วัดค่าเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @2,400.00

 

10.12AX7/ECC83 Baldwin, Tube pair (Japan)

# Long grey plate

# O getter

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @1,500.00

 

สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท

สร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

หลอดทุกหลอดผ่านตรวจเช็คตรวจวัดด้วย Hickok TV10A/U, Hickok TV7D/U ก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ

 

บัญชีโอนเงิน.

*ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) 045-2870312 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 154-2021356 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารกรุงไทย (KTB) 011-0186273 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

ขอบคุณครับ

 

1.1 ECC83/12AX7 Mullard, White label, Tube pairs, ปี 1961-62

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

# I61 B1D, I61 B2J4 Code

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,700.00


 Robert    11 มกราคม 2560  13:32:23 (IP : 180.183.66.XXX)


1.2 ECC83/12AX7 Mullard, White label, Tube pairs, ปี 1961-62

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

# I61 B1D, I61 B2J4 Code

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,700.00


 Robert    11 มกราคม 2560  13:33:13 (IP : 180.183.66.XXX)


2.ECC83/12AX7 Mullard, Yellow label, Tube pairs, ปี 1963

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

# I61 B3A4, I61 B3L4 Code

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,700.00


 Robert    11 มกราคม 2560  13:33:46 (IP : 180.183.66.XXX)


2.1 ECC83/12AX7 Mullard, Yellow label, Tube pairs, ปี 1963

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

# I61 B3A4, I61 B3L4 Code

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,700.00


 Robert    11 มกราคม 2560  13:34:13 (IP : 180.183.66.XXX)


2.2 ECC83/12AX7 Mullard, Yellow label, Tube pairs, ปี 1963

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

# I61 B3A4, I61 B3L4 Code

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ @4,700.00


 Robert    11 มกราคม 2560  13:34:43 (IP : 180.183.66.XXX)


3.ECC83/12AX7 Rheem/Mullard, Tube pairs, ปี 1964

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

#  I63 B4J1 , I63 B4J2  Code

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @4,500.00


 Robert    11 มกราคม 2560  16:22:00 (IP : 180.183.65.XXX)


3.1 ECC83/12AX7 Rheem/Mullard, Tube pairs, ปี 1964

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

#  I63 B4J1 , I63 B4J2  Code

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @4,500.00


 Robert    11 มกราคม 2560  16:22:54 (IP : 180.183.65.XXX)


3.2 ECC83/12AX7 Rheem/Mullard, Tube pairs, ปี 1964

# Grey plate

# O getter

# Copper rod support G

#  I63 B4J1 , I63 B4J2  Code

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @4,500.00


 Robert    11 มกราคม 2560  16:23:27 (IP : 180.183.65.XXX)


4.ECC83/12AX7 Mullard, Tube pairs, ปี 1966-67

# Grey plate

# O getter

# I63 B6J2, I63 B7C4 Code

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @4,500.00


 Robert    12 มกราคม 2560  14:29:23 (IP : 180.183.65.XXX)


4.1 ECC83/12AX7 Mullard, Tube pairs, ปี 1966-67

# Grey plate

# O getter

# I63 B6J2, I63 B7C4 Code

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @4,500.00


 Robert    12 มกราคม 2560  14:30:05 (IP : 180.183.65.XXX)


4.2 ECC83/12AX7 Mullard, Tube pairs, ปี 1966-67

# Grey plate

# O getter

# I63 B6J2, I63 B7C4 Code

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @4,500.00


 Robert    12 มกราคม 2560  14:30:41 (IP : 180.183.65.XXX)


5.ECC83/12AX7 Mullard, Tube pairs, ปี 1965-70

# Grey plate

# O getter

#  I63 B1A3 , I63 B3A5 code

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @4,000.00

 


 Robert    13 มกราคม 2560  12:39:47 (IP : 180.183.65.XXX)


5.1 ECC83/12AX7 Mullard, Tube pairs, ปี 1965-70

# Grey plate

# O getter

#  I63 B1A3 , I63 B3A5 code

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @4,000.00

 


 Robert    13 มกราคม 2560  12:40:26 (IP : 180.183.65.XXX)


5.2 ECC83/12AX7 Mullard, Tube pairs, ปี 1965-70

# Grey plate

# O getter

#  I63 B1A3 , I63 B3A5 code

# วัดเทสหลอด 100

ขายคู่ละ @4,000.00

 


 Robert    13 มกราคม 2560  12:41:02 (IP : 180.183.65.XXX)


6.5751/12AX7 RCA, Tube pairs, ปี1959, Red label

# Back plate

# Triple mica

# Square tilt getter

# เป็นหลอดที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่น

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ  @4,500.00


 Robert    17 มกราคม 2560  19:54:51 (IP : 49.49.245.XXX)


6.1 5751/12AX7 RCA, Tube pairs, ปี1959, Red label

# Back plate

# Triple mica

# Square tilt getter

# เป็นหลอดที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่น

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ  @4,500.00


 Robert    17 มกราคม 2560  19:55:19 (IP : 49.49.245.XXX)


6.2 5751/12AX7 RCA, Tube pairs, ปี1959, Red label

# Back plate

# Triple mica

# Square tilt getter

# เป็นหลอดที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่น

# วัดเทสหลอด >90

ขายคู่ละ  @4,500.00


 Robert    17 มกราคม 2560  19:55:59 (IP : 49.49.245.XXX)


7.USAF-5751/12AX7 GE, NOS tube (หลอดเกรดทหาร ชม.การใช้งาน 5,000 ขึ้นไป) ปี1962

# Grey plate

# Triple mica

# O getter tilt

# เป็นหลอดที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่น

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,800.00 มี 1คู่


 Robert    20 มกราคม 2560  12:54:41 (IP : 49.49.240.XXX)


7.1 USAF-5751/12AX7 GE, NOS tube (หลอดเกรดทหาร ชม.การใช้งาน 5,000 ขึ้นไป) ปี1962

# Grey plate

# Triple mica

# O getter tilt

# เป็นหลอดที่กล่าวขานที่ให้มิติและแยกเครื่องดนตรีเด่น

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @3,800.00 มี 1คู่


 Robert    20 มกราคม 2560  12:55:25 (IP : 49.49.240.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ