ขายหลอด ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy, Mullard, MINIWATT, ปี 1960-67

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายหลอด ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy, Mullard, MINIWATT, ปี 1960-67

 

1.ECC88/6DJ8 Mullard, Yellow label, Tube pairs, ปี 1964

# Grey plate

# O getter halo

# GA2 B4L2 Math code Quad

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,500.00 มี 2คู่

 

2.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1960-62

# Grey plate

# Grey shield plate

# O getter halo

# GA7 Delta 2A2, GA4 delta 0H1, Delta 0H3 code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,000.00 มี 2คู่

 

3.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, Tube pair, ปี 1965

# Grey plate

# Silver shield

# O getter halo

# GA9 Delta 5B3 Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00 มีจำนวน 2คู่

 

4.ECC88/6DJ8 PHILIPS MINIWATT, Quad tube

# Grey plate

# O getter halo

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >95

ขาย คู่ละ @2,500.00 มี 2คู่

 

5.ECC88/6DJ8 Amperex by Mullard, Orange label, Tube pairs, ปี 1966-67

# Grey plate

# O Dimple Disc getter halo

# GA0 B 6J1, GA0 B7A4 code

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00

 

6.ECC88/6DJ8 IEC Mullard, Tube pairs, ปี 1967

# Grey plate

# Large O getter halo

# GA0 B 7L1, GA0 7L2  code

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00

 

7.ECC88/6DJ8 Amperex Global Orange label , Tube pair

# Grey plate

# A frame disc dimple halo getter

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,000.00 มีจำนวน 2คู่

 

8.ECC88/6DJ8 HP by Amperex, Tube pairs

# Grey plate

# O getter halo

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >98

ขายคู่ละ @1,800.00 มีจำนวน 2คู่

 

สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท

สร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

หลอดทุกหลอดผ่านตรวจเช็คตรวจวัดด้วย Hickok TV10A/U, Hickok TV7D/U ก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ

 

บัญชีโอนเงิน.

*ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) 045-2870312 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 154-2021356 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

*ธนาคารกรุงไทย (KTB) 011-0186273 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

ขอบคุณครับ

 

 

1.1 ECC88/6DJ8 Mullard, Yellow label, Tube pairs, ปี 1964

# Grey plate

# O getter halo

# GA2 B4L2 Math code Quad

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,500.00 มี 2คู่


 Robert    11 มกราคม 2560  13:26:56 (IP : 180.183.66.XXX)


1.2 ECC88/6DJ8 Mullard, Yellow label, Tube pairs, ปี 1964

# Grey plate

# O getter halo

# GA2 B4L2 Math code Quad

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,500.00 มี 2คู่


 Robert    11 มกราคม 2560  13:27:20 (IP : 180.183.66.XXX)


2.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1960-62

# Grey plate

# Grey shield plate

# O getter halo

# GA7 Delta 2A2, GA4 delta 0H1, Delta 0H3 code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,000.00 มี 2คู่


 Robert    11 มกราคม 2560  13:27:54 (IP : 180.183.66.XXX)


2.1 ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1960-62

# Grey plate

# Grey shield plate

# O getter halo

# GA7 Delta 2A2, GA4 delta 0H1, Delta 0H3 code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,000.00 มี 2คู่


 Robert    11 มกราคม 2560  13:28:27 (IP : 180.183.66.XXX)


2.2 ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, ปี 1960-62

# Grey plate

# Grey shield plate

# O getter halo

# GA7 Delta 2A2, GA4 delta 0H1, Delta 0H3 code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,000.00 มี 2คู่


 Robert    11 มกราคม 2560  13:28:54 (IP : 180.183.66.XXX)


3.ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, Tube pair, ปี 1965

# Grey plate

# Silver shield

# O getter halo

# GA9 Delta 5B3 Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    11 มกราคม 2560  16:24:09 (IP : 180.183.65.XXX)


3.1 ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, Tube pair, ปี 1965

# Grey plate

# Silver shield

# O getter halo

# GA9 Delta 5B3 Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    11 มกราคม 2560  16:24:30 (IP : 180.183.65.XXX)


3.2 ECC88/6DJ8 Amperex Bugle boy Holland, Tube pair, ปี 1965

# Grey plate

# Silver shield

# O getter halo

# GA9 Delta 5B3 Match code, Made by Philips, Herleen factory Elcoma

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    11 มกราคม 2560  16:24:52 (IP : 180.183.65.XXX)


4.ECC88/6DJ8 PHILIPS MINIWATT, Quad tube

# Grey plate

# O getter halo

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >95

ขาย คู่ละ @2,500.00 มี 2คู่


 Robert    12 มกราคม 2560  14:25:20 (IP : 180.183.65.XXX)


4.1 ECC88/6DJ8 PHILIPS MINIWATT, Quad tube

# Grey plate

# O getter halo

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >95

ขาย คู่ละ @2,500.00 มี 2คู่


 Robert    12 มกราคม 2560  14:26:10 (IP : 180.183.65.XXX)


4.2 ECC88/6DJ8 PHILIPS MINIWATT, Quad tube

# Grey plate

# O getter halo

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >95

ขาย คู่ละ @2,500.00 มี 2คู่


 Robert    12 มกราคม 2560  14:27:05 (IP : 180.183.65.XXX)


5.ECC88/6DJ8 Amperex by Mullard, Orange label, Tube pairs, ปี 1966-67

# Grey plate

# O Dimple Disc getter halo

# GA0 B 6J1, GA0 B7A4 code

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    13 มกราคม 2560  12:37:24 (IP : 180.183.65.XXX)


5.1 ECC88/6DJ8 Amperex by Mullard, Orange label, Tube pairs, ปี 1966-67

# Grey plate

# O Dimple Disc getter halo

# GA0 B 6J1, GA0 B7A4 code

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    13 มกราคม 2560  12:38:00 (IP : 180.183.65.XXX)


6.ECC88/6DJ8 IEC Mullard, Tube pairs, ปี 1967

# Grey plate

# Large O getter halo

# GA0 B 7L1, GA0 7L2  code

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    17 มกราคม 2560  19:56:51 (IP : 49.49.245.XXX)


6.1 ECC88/6DJ8 IEC Mullard, Tube pairs, ปี 1967

# Grey plate

# Large O getter halo

# GA0 B 7L1, GA0 7L2  code

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    17 มกราคม 2560  19:57:13 (IP : 49.49.245.XXX)


6.2 ECC88/6DJ8 IEC Mullard, Tube pairs, ปี 1967

# Grey plate

# Large O getter halo

# GA0 B 7L1, GA0 7L2  code

# วัดเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,500.00


 Robert    17 มกราคม 2560  19:57:45 (IP : 49.49.245.XXX)


7.ECC88/6DJ8 Amperex Global Orange label , Tube pair

# Grey plate

# A frame disc dimple halo getter

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,000.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    19 มกราคม 2560  17:32:46 (IP : 49.49.240.XXX)


7.1 ECC88/6DJ8 Amperex Global Orange label , Tube pair

# Grey plate

# A frame disc dimple halo getter

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,000.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    19 มกราคม 2560  17:33:22 (IP : 49.49.240.XXX)


7.2 ECC88/6DJ8 Amperex Global Orange label , Tube pair

# Grey plate

# A frame disc dimple halo getter

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >100

ขายคู่ละ @2,000.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    19 มกราคม 2560  17:34:05 (IP : 49.49.240.XXX)


8.ECC88/6DJ8 HP by Amperex, Tube pairs

# Grey plate

# O getter halo

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >98

ขายคู่ละ @1,800.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    20 มกราคม 2560  11:02:41 (IP : 49.49.240.XXX)


8.1 ECC88/6DJ8 HP by Amperex, Tube pairs

# Grey plate

# O getter halo

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >98

ขายคู่ละ @1,800.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    20 มกราคม 2560  11:03:22 (IP : 49.49.240.XXX)


8.2 ECC88/6DJ8 HP by Amperex, Tube pairs

# Grey plate

# O getter halo

# Delta code

# วัดค่าเทสหลอด >98

ขายคู่ละ @1,800.00 มีจำนวน 2คู่


 Robert    20 มกราคม 2560  11:04:03 (IP : 49.49.240.XXX)


ทุกหลอดผ่านการคัดเลือก วัดเทสด้วย Hickok TV10A/U ก่อนส่งถึงมือท่าน


 Robert    22 มกราคม 2560  15:16:00 (IP : 49.49.240.XXX)


1.ECC88/6DJ8 Mullard, Yellow label, Tube pairs, ปี 1964

# Grey plate

# O getter halo

# GA2 B4L2 Math code Quad

# วัดเทสหลอด >95

ขายคู่ละ @3,500.00 มี 2คู่

ขายแล้ว 1คู่ เหลือ 1คู่

 


 Robert    30 มกราคม 2560  13:01:43 (IP : 49.49.232.XXX)


สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS. ครั้งละ 50บาท


 Robert    8 กุมภาพันธ์ 2560  10:30:31 (IP : 223.206.240.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ