((((. แผ่นเสียงเพลง สากล 12 นิ้ว...แผ่นละ 100.- 10 ม.ค..))))

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขายแผ่นเสียงสากลยุคเก่า 12 นิ้ว ราคาแผ่นละ 100.-

สภาพแผ่น VG++  

ค่าขนส่งเอกชน   1 - 3  แผ่น 50.-

                     4  แผ่นขึ้นไป  80.-

1.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:07:04 (IP : 171.98.79.XXX)


2.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:07:24 (IP : 171.98.79.XXX)


2.1


 da_da    10 มกราคม 2564  12:07:48 (IP : 171.98.79.XXX)


3.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:08:34 (IP : 171.98.79.XXX)


4.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:09:25 (IP : 171.98.79.XXX)


5.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:10:29 (IP : 171.98.79.XXX)


6.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:11:06 (IP : 171.98.79.XXX)


7.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:11:43 (IP : 171.98.79.XXX)


8.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:12:20 (IP : 171.98.79.XXX)


9.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:12:47 (IP : 171.98.79.XXX)


10.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:13:16 (IP : 171.98.79.XXX)


11.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:13:42 (IP : 171.98.79.XXX)


12.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:14:11 (IP : 171.98.79.XXX)


13


 da_da    10 มกราคม 2564  12:14:43 (IP : 171.98.79.XXX)


14.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:15:12 (IP : 171.98.79.XXX)


15.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:15:54 (IP : 171.98.79.XXX)


16.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:16:22 (IP : 171.98.79.XXX)


17.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:16:57 (IP : 171.98.79.XXX)


18.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:17:21 (IP : 171.98.79.XXX)


19.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:17:45 (IP : 171.98.79.XXX)


20.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:18:14 (IP : 171.98.79.XXX)


21.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:18:33 (IP : 171.98.79.XXX)


22.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:18:57 (IP : 171.98.79.XXX)


23.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:19:33 (IP : 171.98.79.XXX)


24.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:19:51 (IP : 171.98.79.XXX)


25.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:20:26 (IP : 171.98.79.XXX)


26.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:20:48 (IP : 171.98.79.XXX)


27.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:21:22 (IP : 171.98.79.XXX)


28.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:21:42 (IP : 171.98.79.XXX)


29.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:22:09 (IP : 171.98.79.XXX)


30.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:24:08 (IP : 171.98.79.XXX)


31.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:24:27 (IP : 171.98.79.XXX)


32.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:24:43 (IP : 171.98.79.XXX)


33.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:25:42 (IP : 171.98.79.XXX)


34.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:26:48 (IP : 171.98.79.XXX)


35.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:27:15 (IP : 171.98.79.XXX)


36.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:27:43 (IP : 171.98.79.XXX)


37.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:28:06 (IP : 171.98.79.XXX)


38.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:28:37 (IP : 171.98.79.XXX)


39.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:29:05 (IP : 171.98.79.XXX)


40.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:29:33 (IP : 171.98.79.XXX)


41.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:39:46 (IP : 171.98.79.XXX)


42.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:40:25 (IP : 171.98.79.XXX)


43.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:40:49 (IP : 171.98.79.XXX)


44.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:41:18 (IP : 171.98.79.XXX)


45.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:41:47 (IP : 171.98.79.XXX)


46.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:42:10 (IP : 171.98.79.XXX)


1


 อิซซี่    10 มกราคม 2564  12:42:29 (IP : 49.228.163.XXX)


47.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:42:40 (IP : 171.98.79.XXX)


48.


 da_da    10 มกราคม 2564  12:43:31 (IP : 171.98.79.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ