วันศุกร์ ที่ 20 พย. 2653 ขายแผ่ยเสียงเพลงไทย / ขาย CD เพลงไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปก/แผ่นVG++ราคา 3500 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:22:18 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:22:41 (IP : 118.173.112.XXX)


2. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 3500 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:23:20 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:23:44 (IP : 118.173.112.XXX)


3. ปกVG+ แผ่นVG++ ราคา 8500 บ. ขายรวมรายการที่ 4 


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:25:28 (IP : 118.173.112.XXX)


ปก


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:25:53 (IP : 118.173.112.XXX)


ปกหลัง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:27:46 (IP : 118.173.112.XXX)


4. ปก/แผ่นVG++ 


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:28:26 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:28:51 (IP : 118.173.112.XXX)


5. ปก/แผ่นVG++ราคา 2450 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:29:23 (IP : 118.173.112.XXX)


แก้ไขปก VG+


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:30:45 (IP : 118.173.112.XXX)


6. ปก/แผ่นVG++ราคา 2350 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:31:40 (IP : 118.173.112.XXX)


ปกหลัง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:32:17 (IP : 118.173.112.XXX)


7. ปก/แผ่นVG++ราคา 2950 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:32:51 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:33:09 (IP : 118.173.112.XXX)


ปกหลัง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:33:40 (IP : 118.173.112.XXX)


8. ปก/แผ่นVG++ราคา 1950 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:35:37 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:36:12 (IP : 118.173.112.XXX)


9. ปก/แผ่นVG++ราคา 400 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:37:29 (IP : 118.173.112.XXX)


ปกหลัง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:38:08 (IP : 118.173.112.XXX)


10.ปก/แผ่นVG++ราคา 400 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:39:40 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:40:11 (IP : 118.173.112.XXX)


11. ปก/แผ่นVG++ราคา 1250 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:40:46 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:41:08 (IP : 118.173.112.XXX)


12. ปก/แผ่นVG++ราคา 690 บ. ขายรวมรายการที่ 13


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:41:52 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:42:11 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:42:34 (IP : 118.173.112.XXX)


ปกหลัง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:43:07 (IP : 118.173.112.XXX)


13. ปกไม่มี แผ่นVG++


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:44:34 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:44:49 (IP : 118.173.112.XXX)


14. ปก/แผ่นVG++  ราคา 650 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:45:26 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:45:51 (IP : 118.173.112.XXX)


15. ปกไม่มี แผ่นVG+ราคา 690 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:46:34 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:47:01 (IP : 118.173.112.XXX)


17. ปก/แผ่นVG++ ราคา 350 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:47:31 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:47:53 (IP : 118.173.112.XXX)


17. ปกVG แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:48:25 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:48:50 (IP : 118.173.112.XXX)


18. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:49:22 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:49:43 (IP : 118.173.112.XXX)


19. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:50:20 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:50:41 (IP : 118.173.112.XXX)


20. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:51:24 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:51:39 (IP : 118.173.112.XXX)


21. 350 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:52:14 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:52:48 (IP : 118.173.112.XXX)


22. 90 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:53:22 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:53:45 (IP : 118.173.112.XXX)


23. 100 บ.


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:54:17 (IP : 118.173.112.XXX)


เพลง


 nat09    20 พฤศจิกายน 2563  14:54:36 (IP : 118.173.112.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ