เปิดร้านขายแผ่นครับ วันที่ 16 ต.ค. 2563...12 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

โทรจอง 085-0254589 ไอดีไลน์ stmv.m

รับจอง 2 วันนะครับ 

จองแล้วขอเบอร์โทรติดต่อกลับ ลูกค้าเก่าไม่ต้อง

มีค่าส่งกี่แผ่นก็ 70 บาท 

ขอบคุณ ไทยกราโมโฟนและ ลุงพง เป็นอย่างยิ่งครับ

1.

ปก vg++ แผ่น nm...330 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:19:41 (IP : 113.53.17.XXX)


2.

ปกแจก แผ่นเต็ม เป็นแผ่นซื้อ-ขาย มีรอยตามรูป แผ่น vg+

830 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:21:16 (IP : 113.53.17.XXX)


3.

ปก vg++ แผ่น vg+-++ ..มีเนื้อเพลงด้านหลังด้วย

580 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:22:43 (IP : 113.53.17.XXX)


4.

ปก vg++ แผ่น vg++-nm แผ่นเต็ม

630 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:24:08 (IP : 113.53.17.XXX)


5.

ปกเปิด ปก vg แผ่น vg+...เพลงดังทั้งชุด

480 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:25:31 (IP : 113.53.17.XXX)


6.

ปก vg+ แผ่น vg++...ด้านหลังมีเนื้อร้องทุกเพลง

830 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:27:02 (IP : 113.53.17.XXX)


7.

ปกแจก แผ่น vg+...ไม่มีรอยลึก แผ่นเต็ม

180 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:29:02 (IP : 113.53.17.XXX)


8.

ปกแจก แผ่น 6 เพลง อีกเพลงไม่แน่ใจว่าเพลงอะไร แผ่น vg++

180 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:30:18 (IP : 113.53.17.XXX)


9.

ปก vg+ แผ่น vg++-nm ..."ผู้อยู่เบื้องหลัง"

230 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:31:47 (IP : 113.53.17.XXX)


9.

ปก vg+ แผ่น vg++-nm ..."ผู้อยู่เบื้องหลัง"

230 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:31:49 (IP : 113.53.17.XXX)


10.

ปก vg++ แผ่น vg++...230 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:32:42 (IP : 113.53.17.XXX)


11.

ปกแจก แผ่น vg++.."ไวพจน์ เพชรสุพรรณ" 

230


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:34:05 (IP : 113.53.17.XXX)


12.

ปก vg++ แผ่น vg+...330 บาท แผ่นเต็ม s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:35:23 (IP : 113.53.17.XXX)


13.

ปกเปิด ปก vg++ แผ่นเต็ม แผ่น nm.....280 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:36:43 (IP : 113.53.17.XXX)


14.

ปก vg++ แผ่น vg++ มีคราบ 1 หน้า น่าจะเช็ดออก แผ่น 2 เพลง...180 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:39:55 (IP : 113.53.17.XXX)


15.

ปกแจก แผ่น vg+...180 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:40:49 (IP : 113.53.17.XXX)


16.

ปกเปิด ปก vg++...230 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:41:51 (IP : 113.53.17.XXX)


17.

ปก vg++ แผ่น nm...280 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:43:07 (IP : 113.53.17.XXX)


18.

ปก vg+ แผ่น nm...230 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:44:11 (IP : 113.53.17.XXX)


19.

ปก vg++ แผ่น nm...330 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:45:06 (IP : 113.53.17.XXX)


20.

ปกแจก แผ่น 4 เพลง แผ่น vg++...430 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:46:14 (IP : 113.53.17.XXX)


21.

ปกแจก(แผ่นนี้ไม่ทำปก) แผ่น nm...แผ่นเต็ม....280 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:47:29 (IP : 113.53.17.XXX)


22.

ปก vg แผ่น vg+...280 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:48:35 (IP : 113.53.17.XXX)


23.

ปก vg++ แผ่น 5 เพลง แผ่น nm.....280 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:49:36 (IP : 113.53.17.XXX)


24.

ปกแจก แผ่น vg++-nm...280 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:50:43 (IP : 113.53.17.XXX)


25.

ปกแจก แผ่น vg+...80 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:51:38 (IP : 113.53.17.XXX)


26.

ปก vg++ แผ่น nm...130 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:52:38 (IP : 113.53.17.XXX)


27.

ปก vg+ แผ่น vg+-++...100 บาท


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:53:35 (IP : 113.53.17.XXX)


28.

ปก vg++ แผ่น nm....100 บาท s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:54:18 (IP : 113.53.17.XXX)


ลงครบแล้วครับ


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  14:54:40 (IP : 113.53.17.XXX)


13 ไลน์จองแล้ว


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  15:13:31 (IP : 113.53.17.XXX)


ไลน์จองแผ่นที่ 21 ขอบคุณครับ


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  15:27:24 (IP : 113.53.17.XXX)


ไลน์จองแผ่นที่ 13 เพิ่มแผ่นที่ 23  ขอบคุณครับ


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  15:30:19 (IP : 113.53.17.XXX)


ไลน์จองแผ่นที่ 9/20 ขอบคุณครับ


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  17:31:29 (IP : 113.53.17.XXX)


24 จองแล้วครับ


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  18:38:15 (IP : 113.53.17.XXX)


26  จองแล้วครับ


 s.t.m.v.    16 ตุลาคม 2563  20:57:28 (IP : 113.53.17.XXX)


4/15/19 จองแล้วครับ


 s.t.m.v.    17 ตุลาคม 2563  4:26:20 (IP : 113.53.19.XXX)


ส่งแผ่น ทาง flash ครับ

แผ่นที่  9/20...TH7104PN0FR2H

แผ่นที่ 13........TH0125PN0695B

แผ่นที่ 26........TH0201PN0337A

แผ่นที่ 24........TH1404PN0SP0A


 s.t.m.v.    17 ตุลาคม 2563  10:57:36 (IP : 113.53.19.XXX)


แก้ไขครับ

จองแผ่นที่ 21/23 


 s.t.m.v.    17 ตุลาคม 2563  10:58:30 (IP : 113.53.19.XXX)


ส่งแผ่นทาง flash ครับ 

แผ่นที่ 21/23....TH0150PQY8R9B


 s.t.m.v.    18 ตุลาคม 2563  12:59:15 (IP : 125.25.38.XXX)


ส่งแผ่น ทางFlash

แผ่นที่ 4/15/19....TH 0137PTDSA7D


 s.t.m.v.    19 ตุลาคม 2563  12:03:09 (IP : 118.175.156.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ