วันศุกร์ ที่ 16 ตค.2563 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย 12 นิ้ว / ขายแผ่นเสียง 7 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปก/แผ่นVG++ราคา 3000 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:43:36 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:44:01 (IP : 118.173.46.XXX)


2. ปก/แผ่นVG++ราคา 3000 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:44:51 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:45:26 (IP : 118.173.46.XXX)


3. ปก/แผ่นVG++ราคา 1950 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:46:02 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:46:23 (IP : 118.173.46.XXX)


4. ปก/แผ่นVG++ราคา 1650 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:47:04 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:47:33 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:47:50 (IP : 118.173.46.XXX)


ปกหลัง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:48:18 (IP : 118.173.46.XXX)


5. ปก/แผ่นVG++ ราคา 2650 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:49:05 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:49:26 (IP : 118.173.46.XXX)


ปก


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:49:53 (IP : 118.173.46.XXX)


6. ปกVG แผ่นVG++2650 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:50:37 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:51:06 (IP : 118.173.46.XXX)


7. ปกVG แผ่นVG++ราคา 350 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:51:55 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:52:27 (IP : 118.173.46.XXX)


8. ปกVG แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:53:14 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:53:29 (IP : 118.173.46.XXX)


9. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:54:01 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:54:18 (IP : 118.173.46.XXX)


10. ปกVG แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:55:14 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:55:34 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:55:54 (IP : 118.173.46.XXX)


11. ปกVG แผ่นVG++ราคา 950 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:56:31 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:56:50 (IP : 118.173.46.XXX)


12. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 230 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:57:36 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  10:57:59 (IP : 118.173.46.XXX)


13. ปกVG+ แผ่นVG++ ราคา 290 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:03:35 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:04:10 (IP : 118.173.46.XXX)


14. ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 450 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:05:00 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:08:27 (IP : 118.173.46.XXX)


15. ปกVG แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:14:34 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:15:06 (IP : 118.173.46.XXX)


16. ปก/แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:18:55 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:19:27 (IP : 118.173.46.XXX)


17. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:20:33 (IP : 118.173.46.XXX)


-


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:21:09 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:21:57 (IP : 118.173.46.XXX)


18. ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:23:22 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:25:29 (IP : 118.173.46.XXX)


19. ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:26:18 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:27:21 (IP : 118.173.46.XXX)


20. ปก/แผ่นVG++ ราคา 1650 บ.


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:28:11 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:29:18 (IP : 118.173.46.XXX)


ขออนุญาต รายการที่ 21 ถึง 39 เป็นแผ่น 7 นิ้ว สภาพโดยรวม VG+ ราคา 80 บ. ทุกแผ่นครับ


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:30:23 (IP : 118.173.46.XXX)


21. 


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:30:48 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:32:27 (IP : 118.173.46.XXX)


22. 


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:33:06 (IP : 118.173.46.XXX)


เพลง


 nat09    16 ตุลาคม 2563  11:34:25 (IP : 118.173.46.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ