วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตค. 2563 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย 12 นิ้ว / ขายแผ่นเสียงเพลงลูกทุ่ง 7 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปก/แผ่นVG++ราคา  4000 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:25:31 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:26:28 (IP : 1.4.244.XXX)


2. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 4500 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:27:21 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:28:09 (IP : 1.4.244.XXX)


3. ปก/แผ่นVG++ราคา 3850  บ. ขายรวมแผ่นตัด มีเพลงกรุงเทพมหานคร รายการที่ 4 


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:29:49 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:30:06 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:30:26 (IP : 1.4.244.XXX)


4. ปกไม่มี แผ่นVG++


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:31:03 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:31:17 (IP : 1.4.244.XXX)


5.ปก/แผ่นVG++ราคา 1650 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:34:07 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:34:23 (IP : 1.4.244.XXX)


ปกหลัง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:34:53 (IP : 1.4.244.XXX)


6. ปกไม่ทำ แผ่นVG++ราคา 1650 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:36:15 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:36:32 (IP : 1.4.244.XXX)


7. ปกVG++ แผ่นVG++ ราคา 350 บ. ขายรวมแผ่นตัด รายการที่ 8.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:37:39 (IP : 1.4.244.XXX)


ปก


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:38:22 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:42:39 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:43:09 (IP : 1.4.244.XXX)


รายการที่ 8. ปกVG+ แผ่นVG++ 


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:47:21 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:50:09 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:50:33 (IP : 1.4.244.XXX)


9. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 950  บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:51:13 (IP : 1.4.244.XXX)


10. ปก/แผ่นVG++ราคา  390 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  10:53:44 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:38:13 (IP : 1.4.244.XXX)


11. ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 150 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:39:01 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:39:22 (IP : 1.4.244.XXX)


12. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 130 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:40:44 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:41:07 (IP : 1.4.244.XXX)


13. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:42:51 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:43:34 (IP : 1.4.244.XXX)


14. ปก/แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:44:12 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:45:48 (IP : 1.4.244.XXX)


15. ปกไม่ทำ แผ่นVG+++ ถึงNM ราคา 150 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:46:46 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:47:07 (IP : 1.4.244.XXX)


16. ปก/แผ่นVG++ราคา 450 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:48:33 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:48:50 (IP : 1.4.244.XXX)


17. ปกไม่ทำ แผ่นVG++ราคา 350 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:49:27 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:49:53 (IP : 1.4.244.XXX)


18. ปก/แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:50:39 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:51:59 (IP : 1.4.244.XXX)


19. ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 290 บ


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:52:34 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:53:21 (IP : 1.4.244.XXX)


20. ปกVG+++ แผ่นVG+++ ถึงNM ราคา 3500 บ.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:54:30 (IP : 1.4.244.XXX)


ปก


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:54:47 (IP : 1.4.244.XXX)


ปกหลัง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:55:06 (IP : 1.4.244.XXX)


ขออนุญาต รายการที่ 21 ถึง 39 เป็นแผ่น 7 นิ้ว สภาพโดยรวม VG+ ราคา 80 บ. ทุกแผ่น


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:56:18 (IP : 1.4.244.XXX)


21.


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:57:19 (IP : 1.4.244.XXX)


-


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:59:31 (IP : 1.4.244.XXX)


22. 


 nat09    15 ตุลาคม 2563  11:59:52 (IP : 1.4.244.XXX)


เพลง


 nat09    15 ตุลาคม 2563  12:00:14 (IP : 1.4.244.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ