วันอังคาร ที่ 13 ตค. 2563 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย 12 นิ้ว / ขายแผ่น 7 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปก/แผ่นVG++ราคา 7500 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:05:53 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:06:15 (IP : 118.173.17.XXX)


2. ปก/แผ่นVG++ราคา 4000 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:14:22 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:15:03 (IP : 118.173.17.XXX)


3. ปก/แผ่นVG++ราคา 3000 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:17:54 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:18:16 (IP : 118.173.17.XXX)


4. ปกVG+ แผ่นVG++ ราคา 1000 บ. ขายรวมรายการที่ 5 


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:19:00 (IP : 118.173.17.XXX)


ปก


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:20:55 (IP : 118.173.17.XXX)


ปกด้านใน


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:21:19 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:24:53 (IP : 118.173.17.XXX)


5. ปกVG+ แผ่นVG++


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:25:23 (IP : 118.173.17.XXX)


ปกด้านใน


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:25:53 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:26:16 (IP : 118.173.17.XXX)


6. ปก/แผ่นVG++ราคา 950 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:26:50 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:27:16 (IP : 118.173.17.XXX)


7. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 4950 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:27:48 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:28:06 (IP : 118.173.17.XXX)


8. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:28:37 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:30:51 (IP : 118.173.17.XXX)


9. ปก/แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:34:51 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:35:08 (IP : 118.173.17.XXX)


10. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:41:59 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:56:56 (IP : 118.173.17.XXX)


11. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:57:57 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:58:17 (IP : 118.173.17.XXX)


12. ปก/แผ่นVG++ราคา 250  บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:59:03 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  11:59:22 (IP : 118.173.17.XXX)


13. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 230 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:00:38 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:01:05 (IP : 118.173.17.XXX)


14. ปกไม่ทำ แผ่นVG++ราคา 450 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:01:49 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:02:40 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:03:00 (IP : 118.173.17.XXX)


15. ปก/แผ่นVG++ราคา 250 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:03:32 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:05:59 (IP : 118.173.17.XXX)


16.ปก/แผ่นVG++ราคา 390 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:12:21 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:12:43 (IP : 118.173.17.XXX)


17. ปกแจก แผ่นVG++ ราคา 1250 บ. ขายรวมรายการที่ 18. 


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:14:31 (IP : 118.173.17.XXX)


ปก


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:15:15 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:15:49 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:16:03 (IP : 118.173.17.XXX)


18. ปกแจก แผ่นVG++


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:16:40 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:17:19 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:18:57 (IP : 118.173.17.XXX)


19. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 1200 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:20:08 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:21:49 (IP : 118.173.17.XXX)


20. ปก/แผ่นVG++ราคา 1250 บ.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:23:35 (IP : 118.173.17.XXX)


เพลง


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:25:35 (IP : 118.173.17.XXX)


ขออนุญาต รายการที่ 21 ถึง 39 เป็นแผ่น 7 นิ้ว สภาพโดยรวม VG+ ราคา 80 บ. ทุกแผ่น ครับ


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:26:43 (IP : 118.173.17.XXX)


21.


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:30:53 (IP : 118.173.17.XXX)


-


 nat09    13 ตุลาคม 2563  12:32:56 (IP : 118.173.17.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ