วงจรเครื่องชาร์จแยตเตอรี่นิแคด……..ราคาประหยัด

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

จากวารสาร " โครงงาน 6"

ราคาปัจจุบัน....อาจไม่ตรงกัน

(นำราคามาเสนอเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตน))


 Paiyon    29 กันยายน 2563  16:16:21 (IP : 223.205.219.XXX)


-


 Paiyon    29 กันยายน 2563  16:18:43 (IP : 223.205.219.XXX)


-


 Paiyon    29 กันยายน 2563  16:19:33 (IP : 223.205.219.XXX)


-


 Paiyon    29 กันยายน 2563  16:20:22 (IP : 223.205.219.XXX)


-


 Paiyon    29 กันยายน 2563  16:21:07 (IP : 223.205.219.XXX)


ขอขอบคุณ

1. เจ้าของพื้นที่ (ลุงพงและทีมงาน)

2. วารสาร " โครงงาน 6 "

3. ผู้เขียน " สุวิช  จิตรเกษมสุข "

4. ผู้สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ทุกท่าน

เป็นอย่างสูงยิ่งมา  ณ  โอกาสนี้.


 Paiyon    29 กันยายน 2563  16:29:38 (IP : 223.205.219.XXX)


ตัดแยก....เพื่อให้อ่านค่าอุปกรณ์ได้ดีขึ้น


 Paiyon    29 กันยายน 2563  19:01:21 (IP : 223.205.219.XXX)


-


 Paiyon    29 กันยายน 2563  19:02:07 (IP : 223.205.219.XXX)


S2 คือ สวืทช์เลือกขนาดถ่าน/แบตเตอรี่ที่นำมาชาร์จ


 Paiyon    29 กันยายน 2563  19:05:57 (IP : 223.205.219.XXX)


-


 Paiyon    29 กันยายน 2563  19:06:49 (IP : 223.205.219.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ