วันอังคาร 15 กย.2563 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย 12 นิ้ว / แผ่น 7 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปก/แผ่นVG++ ราคา 3500 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  10:49:16 (IP : 1.0.157.XXX)


ปกหลัง


 nat09    15 กันยายน 2563  10:49:49 (IP : 1.0.157.XXX)


2. ปกVG+ แผ่นVG++ ราคา 3000 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  10:50:46 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  10:51:08 (IP : 1.0.157.XXX)


3. ปกไม่มี แผ่นVG+ ราคา 1250 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  10:51:42 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  10:53:22 (IP : 1.0.157.XXX)


4. ปกVG แผ่นVG++ราคา 2450 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  10:53:57 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  10:54:53 (IP : 1.0.157.XXX)


5. ปก/แผ่นVG++ ราคา 1650 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  10:57:22 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  10:57:47 (IP : 1.0.157.XXX)


6. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  10:58:31 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  10:59:28 (IP : 1.0.157.XXX)


7. ปกVG + แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:00:00 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:00:22 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:00:41 (IP : 1.0.157.XXX)


ปกหลัง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:01:04 (IP : 1.0.157.XXX)


8. ปก/แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:01:43 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:02:01 (IP : 1.0.157.XXX)


9. ปก/แผ่นVG++ราคา 950 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:02:59 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:03:15 (IP : 1.0.157.XXX)


10. ปกแจก แผ่นVG++ราคา 1450 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:04:02 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:04:28 (IP : 1.0.157.XXX)


11. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:05:09 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:07:10 (IP : 1.0.157.XXX)


12. ปกแจก แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:08:01 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:08:28 (IP : 1.0.157.XXX)


13. ปก/แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:09:20 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:10:05 (IP : 1.0.157.XXX)


14. ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:10:44 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:11:08 (IP : 1.0.157.XXX)


15. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:11:57 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:12:47 (IP : 1.0.157.XXX)


16. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:13:26 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:13:49 (IP : 1.0.157.XXX)


17. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:14:23 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:14:50 (IP : 1.0.157.XXX)


18. ปกไม่มี แผ่นVG+ราคา 170 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:15:49 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:17:56 (IP : 1.0.157.XXX)


19. ปก/แผ่นVG++ราคา 1450 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:18:39 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:19:52 (IP : 1.0.157.XXX)


20. ปกแจก แผ่นVG++ แผ่นร้าวเพลง 1/2 ราคา 450 บ.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:21:00 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:21:20 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:21:55 (IP : 1.0.157.XXX)


ขออนุญาต รายการที่ 21. ถึง 39 เป็นแผ่น 7 นิ้ว สภาพแผ่นโดยรวม VG+ ราคา 70 บ. ทุกแผ่น ครับ


 nat09    15 กันยายน 2563  11:23:28 (IP : 1.0.157.XXX)


21. 


 nat09    15 กันยายน 2563  11:23:46 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:25:05 (IP : 1.0.157.XXX)


22.


 nat09    15 กันยายน 2563  11:25:28 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:25:55 (IP : 1.0.157.XXX)


23. 


 nat09    15 กันยายน 2563  11:26:20 (IP : 1.0.157.XXX)


เพลง


 nat09    15 กันยายน 2563  11:26:47 (IP : 1.0.157.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ