วันจันทร์ 14 กย. 2563 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย 12 นิ้ว

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปก/แผ่นG++ราคา 3500 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:15:24 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:16:07 (IP : 1.2.232.XXX)


2. ปก/แผ่นVG++ราคา 3000 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:20:15 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:20:33 (IP : 1.2.232.XXX)


3.ปกVG+/แผ่นVG++ราคา 1250 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:31:04 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:37:02 (IP : 1.2.232.XXX)


4. ปก/แผ่นVG++ราคา 1250 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:37:54 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:39:53 (IP : 1.2.232.XXX)


5. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 690 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:40:54 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:41:31 (IP : 1.2.232.XXX)


6. ปก/แผ่นVG++ราคา 850 บ. ขายรวมรายการที่ 7


 nat09    14 กันยายน 2563  11:42:25 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:44:53 (IP : 1.2.232.XXX)


7. ปกไม่มี แผ่นVG++


 nat09    14 กันยายน 2563  11:46:15 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:46:35 (IP : 1.2.232.XXX)


8. ปกVG แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:47:22 (IP : 1.2.232.XXX)


9. ปกไม่ทำ แผ่นVG++ราคา 2650 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:48:57 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:49:25 (IP : 1.2.232.XXX)


10. ปกVG แผ่นVG++ราคา 1450 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:49:58 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:51:21 (IP : 1.2.232.XXX)


11. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:51:52 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:52:26 (IP : 1.2.232.XXX)


12. ปก/แผ่นVG++ราค 390 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:52:56 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  11:59:27 (IP : 1.2.232.XXX)


13. ปกVG + แผ่นVG++ ราคา 190 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  11:59:54 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:00:07 (IP : 1.2.232.XXX)


14. ปก/แผ่นVG++ราคา 690 บ. ขายรวมรายการที่ 15 


 nat09    14 กันยายน 2563  12:00:51 (IP : 1.2.232.XXX)


ปก


 nat09    14 กันยายน 2563  12:01:20 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:01:39 (IP : 1.2.232.XXX)


15. ปก/แผ่นVG++


 nat09    14 กันยายน 2563  12:02:16 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:02:32 (IP : 1.2.232.XXX)


16. ปก/แผ่นVG++ราคา 790 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  12:03:01 (IP : 1.2.232.XXX)


ปก


 nat09    14 กันยายน 2563  12:03:26 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:03:48 (IP : 1.2.232.XXX)


17. ปก/แผ่นVG++


 nat09    14 กันยายน 2563  12:04:09 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:04:34 (IP : 1.2.232.XXX)


18. ปก/แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  12:04:59 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:06:06 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:06:18 (IP : 1.2.232.XXX)


19. ปก/แผ่นVG++ราคา 690 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  12:06:43 (IP : 1.2.232.XXX)


ปกหลัง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:07:02 (IP : 1.2.232.XXX)


20. ปก/แผ่นVG 


 nat09    14 กันยายน 2563  12:07:21 (IP : 1.2.232.XXX)


ปก/แผ่นVG ราคา 190 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  12:07:42 (IP : 1.2.232.XXX)


21. ปกไม่มี แผ่นVG+ ถึงVG++


 nat09    14 กันยายน 2563  12:08:15 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:08:31 (IP : 1.2.232.XXX)


22. ปกไม่มี แผ่นVG+ถึงVG++ราคา 590 บ. ขายรวมรายการที่ 23


 nat09    14 กันยายน 2563  12:09:30 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:09:50 (IP : 1.2.232.XXX)


23. ปกไม่มี แผ่นVG++


 nat09    14 กันยายน 2563  12:10:19 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:10:35 (IP : 1.2.232.XXX)


24. ปก/แผ่นVG++ราคา 190 บ.


 nat09    14 กันยายน 2563  12:11:01 (IP : 1.2.232.XXX)


เพลง


 nat09    14 กันยายน 2563  12:11:15 (IP : 1.2.232.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ