(((..ปกแผ่นเสียงเพลงไทยสมัยเก่า ..12 ก.ย.)))

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

 

 

ปกแผ่นเสียงเพลงไทย ราคาปกละ 180.-

คิดค่าส่ง 40.-

 

1-2   (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:11:15 (IP : 124.120.119.XXX)


3-4  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:11:45 (IP : 124.120.119.XXX)


5-6  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:12:14 (IP : 124.120.119.XXX)


7-8  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:15:30 (IP : 124.120.119.XXX)


9-10  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:16:19 (IP : 124.120.119.XXX)


11-12  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:17:07 (IP : 124.120.119.XXX)


13-14  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:20:08 (IP : 124.120.119.XXX)


15-16  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:20:55 (IP : 124.120.119.XXX)


17-18  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:23:56 (IP : 124.120.119.XXX)


19-20  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:25:01 (IP : 124.120.119.XXX)


21-22  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:27:53 (IP : 124.120.119.XXX)


23-24  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:32:44 (IP : 124.120.119.XXX)


25-26  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:35:55 (IP : 124.120.119.XXX)


27-28  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:36:57 (IP : 124.120.119.XXX)


29-30  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:38:37 (IP : 124.120.119.XXX)


31-32  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:40:47 (IP : 124.120.119.XXX)


33-34  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:44:43 (IP : 124.120.119.XXX)


35-36  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:47:47 (IP : 124.120.119.XXX)


37-38  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:48:44 (IP : 124.120.119.XXX)


39-40  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:52:35 (IP : 124.120.119.XXX)


41-42  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:55:36 (IP : 124.120.119.XXX)


43-44  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  9:57:02 (IP : 124.120.119.XXX)


45-46  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:00:58 (IP : 124.120.119.XXX)


47-48  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:04:55 (IP : 124.120.119.XXX)


49-50  เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:08:56 (IP : 124.120.119.XXX)


51-52  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:12:31 (IP : 124.120.119.XXX)


53-54  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:15:53 (IP : 124.120.119.XXX)


55-56  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:18:01 (IP : 124.120.119.XXX)


57-58  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:19:54 (IP : 124.120.119.XXX)


59-60  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:28:06 (IP : 124.120.119.XXX)


61-62 (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:28:47 (IP : 124.120.119.XXX)


63-64  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:29:43 (IP : 124.120.119.XXX)


60


 xentrix    12 กันยายน 2563  10:30:07 (IP : 119.76.29.XXX)


65-66  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:32:39 (IP : 124.120.119.XXX)


67-68  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:35:35 (IP : 124.120.119.XXX)


69-70  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:36:48 (IP : 124.120.119.XXX)


71-72  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:37:49 (IP : 124.120.119.XXX)


73-74  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:39:56 (IP : 124.120.119.XXX)


คุณ manop ไลน์จอง ปกที่ 60 


 da_da    12 กันยายน 2563  10:42:39 (IP : 124.120.119.XXX)


75-76  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:45:46 (IP : 124.120.119.XXX)


77-78  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:49:09 (IP : 124.120.119.XXX)


79-80  (เฉพาะปก)


 da_da    12 กันยายน 2563  10:52:27 (IP : 124.120.119.XXX)


 

ลงครบแล้วค่ะ  ขอขอบคุณเวปไทยกราโมโฟน และสมาชิกทุกท่านค่ะ


 da_da    12 กันยายน 2563  10:54:59 (IP : 124.120.119.XXX)


รับจองทางไลน์  7,9,17,28,57


 da_da    12 กันยายน 2563  11:49:50 (IP : 124.120.119.XXX)


6


 ชายเล็ก    14 กันยายน 2563  12:22:41 (IP : 118.175.126.XXX)


66


 ชายเล็ก    14 กันยายน 2563  12:28:14 (IP : 118.175.126.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ