ขายแผ่นเสียงเพลงไทยลูกทุ่งเก่า7 นิ้วไม่มีปก วันที่ 24 มิถุนายน 2563

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

มีค่าส่งลงทะเบียน 50 บาทกี่แผ่นก็ได้รับประกันคืนได้ใน 7 วัน ขอบคุณครับ

1. ศรคีรีศรีประจวบ และกิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์ ไม่มีปกแผ่นบวก 250 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  19:57:17 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  19:58:23 (IP : 103.216.195.XXX)


2. สุรพลสมบัติเจริญน้ำตาจ่าโท ไม่มีปก แผ่น VG มีเสียงรบกวน พอรับได้ 180 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:00:24 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:01:01 (IP : 103.216.195.XXX)


3. มนต์เมืองเหนือและชาตรีศรีชล ไม่มีปกแผ่น VG 170 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:02:54 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:03:34 (IP : 103.216.195.XXX)


4. เพลินพรหมแดน ข่าวสดๆ ไม่มีปกแผ่นVG Labelถลอก 80 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:06:13 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:06:44 (IP : 103.216.195.XXX)


5. เพลินพรหมแดน และน้ำใจไมตรี ไม่มีปกแผ่นบวก 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:10:05 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:10:42 (IP : 103.216.195.XXX)


6. สายัณห์สัญญารักเขาข้างเดียวไม่มีปกแผ่นบวก 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:12:25 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:13:18 (IP : 103.216.195.XXX)


7. หนุ่มเมืองไพรและสวนสนมนต์สวรรค์ไม่มีปกแผ่น VG หน้า1 สวนสนมีเสียงรบกวนนิดหน่อย 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:17:09 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:17:49 (IP : 103.216.195.XXX)


8. หนุ่มเมืองไพรและน้ำอ้อยพรวิเชียรไม่มีปกแผ่นบวกหน้า 1 น้ำอ้อยมีเสียงรบกวน ไม่มาก 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:19:38 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:20:18 (IP : 103.216.195.XXX)


9. น้ำอ้อยพรวิเชียรและดวงอนุชาไม่มีปกแผ่นบวก 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:21:43 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:22:31 (IP : 103.216.195.XXX)


10. สรวงสันติและจีระพันธ์วีระพงษ์ไม่มีปกแผ่นบวก 180 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:24:36 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:26:22 (IP : 103.216.195.XXX)


11. จิ๋วพิจิตร และไวพจน์เพชรสุพรรณไม่มีปกแผ่น VG 130 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:28:37 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:29:13 (IP : 103.216.195.XXX)


12. สมยศทัศนพันธ์เซียมซีเสี่ยงรักไม่มีปกแผ่น VG มีเสียงรบกวนไม่หนัก 130 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:30:35 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:31:13 (IP : 103.216.195.XXX)


13. สมยศทัศนพันธ์หยาดฟ้ามาดินไม่มีปกแผ่น VG มีเสียงรบกวนไม่มาก 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:32:51 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:33:30 (IP : 103.216.195.XXX)


14 บุปผาสายชลและปรีดาสากลไม่มีปกแผ่นบวกบวก  120 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:35:22 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:36:47 (IP : 103.216.195.XXX)


15. ไวพจน์เพชรสุพรรณและเสมาทองคำ ไม่มีปกแผ่น VG 120 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:39:13 (IP : 103.216.195.XXX)


Laughing


 s.t.m.v.    24 มิถุนายน 2563  20:39:19 (IP : 113.53.18.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:40:09 (IP : 103.216.195.XXX)


16. ไวพจน์เพชรสุพรรณและมณเฑียรโสธรบุญ ไม่มีปกแผ่นบวกมีเสียงรบกวนเบาๆ 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:53:26 (IP : 45.248.45.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:54:07 (IP : 45.248.45.XXX)


17. ไวพจน์เพชรสุพรรณ และกล้วยไม้ สันป่าตอง ไม่มีปกแผ่น VG


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:56:09 (IP : 45.248.45.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:56:53 (IP : 45.248.45.XXX)


18. บุปผาสายชลและพรไพรเพชรดำเนิน ไม่มีปกแผ่น VG 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:58:59 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  20:59:40 (IP : 103.216.195.XXX)


19. พนมนพพรและแสงเดือนเปรื่องสุวรรณไม่มีปกแผ่น VG 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:00:55 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:01:43 (IP : 103.216.195.XXX)


20. สายัณห์สัญญาและน้ำอ้อยพรวิเชียรไม่มีปกแผ่น VG  130 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:03:52 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:04:42 (IP : 103.216.195.XXX)


21. สายัณห์สัญญาเสียงครวญจากต่างแดนและจดหมายคนจนไม่มีปกแผ่น VG 120 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:06:10 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:06:31 (IP : 103.216.195.XXX)


22. นันทิดาแก้วบัวสายไม่มีปกแผ่นบวกมีเสียงรบกวนเบาๆ 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:07:28 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:08:03 (IP : 103.216.195.XXX)


23. ศรชัยเมฆวิเชียรและชัชชัยชัชวาลย์ ไม่มีปกแทนบวก 100 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:09:57 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:10:49 (IP : 103.216.195.XXX)


24. ชายเมืองสิงห์และรุ่งรักเรืองรอง ไม่มีปกแผ่นบวกบวก 120 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:14:57 (IP : 103.216.195.XXX)


-


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:15:42 (IP : 103.216.195.XXX)


25. ชายเมืองสิงห์และนพพรเมืองสุพรรณไม่มีปกแผ่นบวกบวก 130 บาท


 ปู่ยศ    24 มิถุนายน 2563  21:17:20 (IP : 103.216.195.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ