TMK record Lot54 - 22 พ.ค.63 : วันศุกร์แห่งชาติครับ มาเลือกแผ่นเสียงฟังเพลินๆกันครับ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

เลือกชม และจองได้ในกระทู้ หรือ add line : prateep_man มาจองได้เลยครับ

ยึดตามเวลาเป็นหลักนะครับ

1. ไมโคร สุริยคราส ปกขาดตามภาพ แผ่น VG++ ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:16:00 (IP : 184.22.197.XXX)


2. สวลี ผกาพันธุ์ ชุด อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล ชุดที่2 ปกขาดตามสภาพ แผ่น VG+ ขาย 400 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:16:11 (IP : 184.22.197.XXX)


3. มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ชุด สั่งนาง (ชุด 2 ) ปกขาดตามภาพ แผ่น VG ขาย 500 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:16:25 (IP : 184.22.197.XXX)


4. พรศักดิ์ ส่องแสง ลำกันตรึม 1  หลงเสน่ห์สาวส่วย ปก VG++ แผ่น VG++ ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:16:36 (IP : 184.22.197.XXX)


5. พุ่มพวง ดวงจันทร์ สัจธรรมกับความรัก ปก VG+ แผ่น VG++ / NM ขาย 350 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:16:48 (IP : 184.22.197.XXX)


6. คทาวุธ สท้านไตรภพ ชุดดาวล้อมเดือน ปก VG++ แผ่น NM ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:17:00 (IP : 184.22.197.XXX)


7. ดาวชมเดือน (ดุจเดือน ร้องคู่กับนักร้องหลายท่าน) ปก VG (ขอบปริ) แผ่น VG++ ขาย 400 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:17:11 (IP : 184.22.197.XXX)


8. แสนสุข แดนดำเนิน ซากรักวังนารายณ์ ปก VG+ แผ่น NM ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:17:24 (IP : 184.22.197.XXX)


9. นคร มังคลายน หนุ่มน้อยปล่อยแก่ ปกแผ่นโปรโมท แผ่น NM เนียนกริบๆ ขาย 700 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:17:34 (IP : 184.22.197.XXX)


10. เพลิน พรหมแดน อาจารย์ใบ้หวย ปกขาดตามภาพ แผ่น VG++ ขาย 350 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:17:45 (IP : 184.22.197.XXX)


11. บานเย็น รากแก่น ชุดคิดถึงเสียงซอ ปก VG++ แผ่น NM ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:18:10 (IP : 184.22.197.XXX)


12. สุนารี เอกพจน์ คู่ขวัญ คู่เพลง 3 ปก VG++ แผ่น VG++/NM ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:18:29 (IP : 184.22.197.XXX)


13. เสรีย์ รุ่งสว่าง ชุด แมงมุมอุ้มไข่ ปก VG ขอบปริ แผ่น VG+ Label ลอกเล็กน้อย ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:18:48 (IP : 184.22.197.XXX)


14. เย็นจิตร พรเทวี ชุด ม่วนอิสาน ปก VG++ แผ่นตัด 4 เพลง VG++ ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:19:07 (IP : 184.22.197.XXX)


15. คันไถ ชุด ทีเด็ดสามช่า ปก VG++ แผ่น NM ขาย 200 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:19:25 (IP : 184.22.197.XXX)


16. แอนนา ชุด ขอทางหน่อย ปกแผ่นโปรโมท แผ่น NM ขาย 200 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:19:42 (IP : 184.22.197.XXX)


17. ยิ่งยง ยอดบัวงาม ชุด ยิ่งยงมาแล้ว ชุดที่ 3 ปก VG แผ่น VG++ ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:19:58 (IP : 184.22.197.XXX)


18. เดอะชัตเตอร์ ชุด คือ...ชีวิต ปก VG แผ่น NM ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:20:14 (IP : 184.22.197.XXX)


19. สกาวเดือน หอรุ่งเรือง ชุด เมื่อไหร่จะให้พบ ปก VG+ แผ่น VG++/NM ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:20:30 (IP : 184.22.197.XXX)


20. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ดาวลูกไก่ ปกแผ่นโปรโมท แผ่น VG++ ขาย 200 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:20:41 (IP : 184.22.197.XXX)


21. P.M.5 (พีเอ็มไฟว์) - ยอดยุทธจักรมังกรฟ้า ปก VG+ แผ่น VG++ ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:20:51 (IP : 184.22.197.XXX)


22. เสรีย์ รุ่งสว่าง อกหักซ้ำบ๊อยบ่อย ปกขาดตามภาพ แผ่น VG++/NM ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:21:04 (IP : 184.22.197.XXX)


23. สลักจิต ดวงจันทร์ อาลัยพุ่มพวง ปกแผ่นโปรโมท แผ่น NM ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:21:20 (IP : 184.22.197.XXX)


24. สายัณห์ คนใหม่ ชุด สุดยอดสายัณห์ ปก VG+ แผ่น VG++ ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:21:36 (IP : 184.22.197.XXX)


25. สุรชัย สมบัติเจริญ 2538 ชุด 1 ผมถูกขโมยหัวใจ ปก VG+ แผ่น NM ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:21:51 (IP : 184.22.197.XXX)


26. สุนารี-ท้าวบัวเงิน / มนต์รักสองฝั่งโขง ปก VG++ แผ่น VG+ ขาย 350 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:22:03 (IP : 184.22.197.XXX)


27. สดใส รุ่งโพธิ์ทอง หนุ่มลำปางตามเมีย ปก VG แผ่น VG++ ขาย 700 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:22:17 (IP : 184.22.197.XXX)


28. ไกรสร เรืองศรี รวมลำชุดพิเศษ เห็นทองน้องเผ่น ปกแผ่นโปรโมท แผ่น VG+ ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:22:35 (IP : 184.22.197.XXX)


29. เจนภพ จบกระบวนวรรณ ชุด ลูกทุ่งขนานแท้ ปก VG+ ปริขอบ แผ่น VG++ ขาย 200 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:22:47 (IP : 184.22.197.XXX)


30. ชัยชนะ บุญนะโชติ ชุด นาล่ม ปกแผ่นโปรโมท แผ่น VG ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:23:00 (IP : 184.22.197.XXX)


31. ประภาพร สิงข์สุวรรณ ชุด รักนอกตำรา / ศรวณี โพธิเทศ ชุด ปวดใจรัก ปก VG+ แผ่น VG ขาย 500 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:23:15 (IP : 184.22.197.XXX)


32. วิสา คัญทัพ ชุด รอยอดีต ปก VG ขาดเปื่อยนิดหน่อย แผ่น VG+ ขาย 500 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:23:26 (IP : 184.22.197.XXX)


33. พัณนิดา เศวตาลัย ชุด หลงรักเธอ ปกขอบปริ แผ่น VG+ ขาย 400 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:23:42 (IP : 184.22.197.XXX)


34. รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุด ฉันรักทหารไทย ปก VG ขาดนิดหน่อย แผ่น VG++ ขาย 400 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:23:58 (IP : 184.22.197.XXX)


35. ปริศนา วงศ์ศิริ ชุด ข้าวเหนียวก่องเดียว ปก VG+ แผ่น VG++ ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:24:12 (IP : 184.22.197.XXX)


36. ยุ้ย ญาติเยอะ ชุด หนึ่งในดวงใจ ปกตามภาพ แผ่น VG+/VG++ ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:24:24 (IP : 184.22.197.XXX)


37. เพลงคัดคุณภาพ ชุด พิเศษ เอกพจน์ วงศ์นาค สุนารี ปกแผ่นโปรโมท แผ่น VG++ ขาย 250 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:24:37 (IP : 184.22.197.XXX)


38. ลำเดินกลอนขอนแก่น ชุดพิเศษ 2 หนุ่มยาวสาวสั้น ปก VG+ แผ่น VG+/VG++ ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:24:53 (IP : 184.22.197.XXX)


38. ลำเดินกลอนขอนแก่น ชุดพิเศษ 2 หนุ่มยาวสาวสั้น ปก VG+ แผ่น VG+/VG++ ขาย 300 บาทครับ
ขออภัยครับ ลงแผ่นผิดครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:26:23 (IP : 184.22.197.XXX)


39. พร ไพรสณฑ์ และ พจมาน พิมพ์จันทร์ รักริงโง ปก VG++ แผ่น NM ขาย 350 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:26:47 (IP : 184.22.197.XXX)


40. พรศักดิ์ ส่องแสง ลำเดินขอนแก่นกาฬสินธุ์ ชุด กอดหมอนนอนเพ้อ ปกแผ่นโปรโมท แผ่น NM ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:27:34 (IP : 184.22.197.XXX)


41. พุ่มพวง ดวงจันทร์ ชุด กล่อม ปก VG+ แผ่น VG++ ขาย 1500 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:27:56 (IP : 184.22.197.XXX)


42. กิตติคุณ ชุด ไกลบ้าน  ปกขาดตามภาพ แผ่น NM ขาย 350 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:28:09 (IP : 184.22.197.XXX)


43. สุนารี ชุด คุณแม่ยังสาว ชุด 5-8 ปกขาดตามภาพ แผ่น VG+ ขาย 400 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:28:25 (IP : 184.22.197.XXX)


44. สุนารี เอกพจน์ คู่ขวัญ คู่เพลง ปกแผ่นโปรโมท แผ่น VG++/NM ขาย 300 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:28:38 (IP : 184.22.197.XXX)


45. วันชนะ เกิดดี ชุด 14 เพลงดัง ปก VG++ แผ่น VG++/NM ขาย 400 บาทครับ


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:28:53 (IP : 184.22.197.XXX)


ลงครบแล้วครับผม เลือกชม และจองได้เลยครับ

ใต้กระทู้ หรือ line ก็ได้ครับ prateep_man ครับผม


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  20:30:24 (IP : 184.22.197.XXX)


รับจอง 41.พุ่มพวง กล่อม คุณ KONG ทางไลน์ครับผม


 man_wiboon    22 พฤษภาคม 2563  21:01:38 (IP : 49.230.95.XXX)


22


 noom2203    23 พฤษภาคม 2563  7:15:19 (IP : 134.196.23.XXX)


รับจอง 22.เสรีย์ อกหักซ้ำบ๊อยบ่อย คุณ Noom2203 ครับผม


 man_wiboon    23 พฤษภาคม 2563  9:27:14 (IP : 184.22.197.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ