DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม , แอมป์หลอด TS Audio 34.2

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขออนุญาตขาย2รายการดังนี้ครับ

1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119

1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:31:20 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:31:55 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:32:20 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:32:56 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:33:50 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:34:18 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:34:48 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:35:18 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:36:52 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:37:21 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:37:42 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:38:09 (IP : 184.22.101.XXX)


1. DENON PMA 760 กำลังขับ 125W+125W ที่ 8โอห์ม

วัตต์เยอะ ทำให้น้ำหนักและเนื้อเสียงดี เสียงดีดกีตาร์จะเป้นแบบดีดแล้วเสียงกรีดสายคมๆชัดๆ แล้วปลายเสียงจะกังวาลค้างอยู่ในอากาศนานๆกว่าจะจางหายไปครับ เอาแค่กำลังขับที่ได้ กำเงินไปหาซื้อตามห้างก็น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่าครับ

สภาพดี สีทองแชมปญ ข้างไม้สวยงามตามรูปครับ

ขาย 8,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:38:48 (IP : 184.22.101.XXX)


2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:39:45 (IP : 184.22.101.XXX)


2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:40:05 (IP : 184.22.101.XXX)


2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:40:23 (IP : 184.22.101.XXX)


2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:40:47 (IP : 184.22.101.XXX)


2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:41:09 (IP : 184.22.101.XXX)


2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:41:30 (IP : 184.22.101.XXX)


2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:41:53 (IP : 184.22.101.XXX)


2.แอมป์หลอด TS Audio 34.2 กำลังขับ 30W+30W ที่ 8โอห์ม

หลอด Power 6CA7EH (EL34) ให้เสียงเข้มข้นกว่าEL34 ทั้งทุ้มกลางแหลม เหมือนแอมป์หลอดอเมริกันครับ

เสียงอิ่ม แหลมออกหวานกังวาล ไม่เป็นฝอย น้ำหนักเสียง ความอิ่มดีแม้จะเปิดเบาๆ เป็นแอมป์ฟังแบบคลอๆเบาๆได้โดยไม่รู้สึกว่าอยากเร่งเสียงให้ดังขึ้นครับ 

สภาพสวยเหมือนใหม่

ขาย 16,500บาท

ติดต่อ 081 987 1119


 debongk    14 พฤษภาคม 2563  23:42:21 (IP : 184.22.101.XXX)


TS 34.2 ขายแล้วนะครับ


 debongk    15 พฤษภาคม 2563  12:46:58 (IP : 184.22.101.XXX)


Smile


 debongk    23 พฤษภาคม 2563  7:25:16 (IP : 184.22.87.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ