วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีค. 2563 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย / ขาย CD เพลงไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปกVG แผ่นVG+ ราคา 2650 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:47:31 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:48:00 (IP : 1.0.245.XXX)


2. ปกVG+ แผ่นVG ราคา 2350 บ. มีรอยโดยรวม


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:49:58 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:50:16 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:50:42 (IP : 1.0.245.XXX)


3. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 3500 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:51:18 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:51:38 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:51:53 (IP : 1.0.245.XXX)


ปกหลัง


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:52:20 (IP : 1.0.245.XXX)


4. ปก/แผ่นVG++ราคา 890 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:52:53 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  9:53:09 (IP : 1.0.245.XXX)


ปกหลัง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:00:29 (IP : 1.0.245.XXX)


5. ปกVG++ แผ่นNM ราคา 300 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:04:20 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:05:19 (IP : 1.0.245.XXX)


ปกหลัง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:05:37 (IP : 1.0.245.XXX)


6. ปกVG + แผ่นVG++ราคา 350 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:08:42 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:10:44 (IP : 1.0.245.XXX)


ปกหลัง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:11:14 (IP : 1.0.245.XXX)


7. ปกVG+ แผ่นVG+++ถึงNM ราคา 750 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:12:12 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:13:35 (IP : 1.0.245.XXX)


ปกหลัง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:14:02 (IP : 1.0.245.XXX)


8. ปกไม่ทำ แผ่นVG+++ ถึงNM ราคา 290 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:14:46 (IP : 1.0.245.XXX)


9. ปกแจก แผ่นVG ราคา 290 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:15:28 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:16:02 (IP : 1.0.245.XXX)


10. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 300 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:17:34 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:18:03 (IP : 1.0.245.XXX)


ปกหลัง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:18:41 (IP : 1.0.245.XXX)


11. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 300 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:19:36 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:20:02 (IP : 1.0.245.XXX)


ปกหลัง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:20:23 (IP : 1.0.245.XXX)


12 ปก/แผ่นVG++ราคา 450 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:20:57 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:21:17 (IP : 1.0.245.XXX)


13. ปกไม่มี แผ่นVG+ราคา 390 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:21:58 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:22:13 (IP : 1.0.245.XXX)


14. ปก/แผ่นVG++ราคา 100 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:22:41 (IP : 1.0.245.XXX)


รายการที่ 7 ส่งข้อความจองแล้วครับ


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:23:07 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:24:00 (IP : 1.0.245.XXX)


15. ปกVg+ แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:24:36 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:25:04 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:25:21 (IP : 1.0.245.XXX)


ปกหลัง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:25:39 (IP : 1.0.245.XXX)


16. แจก/แผ่นVG++ ราคา 1000 บ. ขายรวม รายการที่ 17 


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:26:47 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:27:14 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:27:32 (IP : 1.0.245.XXX)


17. ปกแจก แผ่นVG++


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:28:21 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:28:41 (IP : 1.0.245.XXX)


18. ปกVG แผ่นVG++ราคา 390 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:29:24 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:29:41 (IP : 1.0.245.XXX)


19. ปกVg+ แผ่นVG++ราคา 400 บ.


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:30:24 (IP : 1.0.245.XXX)


เพลง


 nat09    26 มีนาคม 2563  10:30:41 (IP : 1.0.245.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ