วันที่ 24 มีค. 2563 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย / ขายแผ่น CD เพลงไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

สนใจแผ่นไหนรบกวนจองในกระทู้ก่อน ไม่สะดวกอย่างไรติดต่อ นัส 0891045732 พัสดุลงทะเบียน 50 บาท ขอบพระคุณมากครับ

1. ปก/แผ่นVG++ราคา 2950 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:20:36 (IP : 118.173.99.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:22:56 (IP : 118.173.99.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:24:33 (IP : 118.173.99.XXX)


ปกหลัง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:35:48 (IP : 118.173.125.XXX)


2. ปกVG+แผ่นVG++ราคา 1650 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:37:10 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:37:43 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:38:12 (IP : 118.173.125.XXX)


3. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 2650 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:38:54 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:39:27 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:40:02 (IP : 118.173.125.XXX)


4. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 690 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:40:44 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:41:16 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:41:34 (IP : 118.173.125.XXX)


ปกหลัง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:41:49 (IP : 118.173.125.XXX)


5. ปกVG+ แผ่นVG++ราคา 230 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:45:30 (IP : 118.173.125.XXX)


ปกหลัง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:46:10 (IP : 118.173.125.XXX)


6. ปกVG แผ่นVG++ราคา 400 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:47:03 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:47:26 (IP : 118.173.125.XXX)


ปก


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:47:56 (IP : 118.173.125.XXX)


7. ปกVG + แผ่นVG++ราคา 120 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:48:29 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:48:56 (IP : 118.173.125.XXX)


8.ปกVG แผ่นVG++ราคา 290 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:49:32 (IP : 118.173.125.XXX)


ปกหลัง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:49:55 (IP : 118.173.125.XXX)


9.ปกแจก แผ่นVG++ราคา 230 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:52:32 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:52:49 (IP : 118.173.125.XXX)


10. ปกแจก แผ่นNM ราคา 190 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:53:24 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:53:46 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:55:53 (IP : 118.173.125.XXX)


11. ปกไม่มี แผ่นVG++ราคา 300 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:56:49 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  11:57:31 (IP : 118.173.125.XXX)


12. ปกVG + แผ่นVG++ราคา 270 บ. ขายรวม รายการที่ 13 


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:01:17 (IP : 118.173.125.XXX)


ปก


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:02:00 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:02:42 (IP : 118.173.125.XXX)


13. ปกVG+ แผ่นVG++


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:03:20 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:03:39 (IP : 118.173.125.XXX)


14. ปกVG แผ่นVG++ราคา 550 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:04:41 (IP : 118.173.125.XXX)


15. ปกVG ปกพับอีกด้านไม่มี แผ่นVG+ราคา 290 บ. แผ่นคู่


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:06:08 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:06:31 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:06:50 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:07:19 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:07:37 (IP : 118.173.125.XXX)


16. ปกแจก แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:08:18 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:08:43 (IP : 118.173.125.XXX)


17. ปกแจก แผ่นVG++ราคา 170 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:09:11 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:09:38 (IP : 118.173.125.XXX)


18. ปกVG แผ่นVG++ราคา 270 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:10:37 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:11:10 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:11:58 (IP : 118.173.125.XXX)


19. ปกVG++ แผ่นNM ราคา 300 บ.


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:12:47 (IP : 118.173.125.XXX)


เพลง


 nat09    24 มีนาคม 2563  12:13:23 (IP : 118.173.125.XXX)


ใช้งานเฉพาะสมาชิก กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ